Цена
6 лв.7 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Християнска апологетика
Годишник на духовната академия "Св. Климент Охридски", София, Том 4, 10, 1954-1955
"Наръчник на апологета" е предназначен да служи:
  • на студентите-богослови при подготовката им за изпит по "Християнска апологетика"
  • на семинаристите
  • на свещениците
  • и изобщо на християните, които трябва да познават основата на християнската вяра, за да не се увличат от чужди учения (срв. Евр.13:9), да бъдат подготвени да отговарят на всеки, който има нужда.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

6,20 лв.
Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, том I (XXVII), 1950-1951 "Оръжията на апологета на християнството"  представлява своеобразен наръчник на апологета. Дава насоки и примери, чрез които всеки служител на вярата да бъде "достоен безукорен работник" и умело да наставлява.  

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

Зареждане...
Цена
6 лв.7 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства