Антоний Хубанчев

Антоний Хубанчев

Антоний Хубанчев е професор в Богословския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, богослов, църковен поет и есеист.

За „дългогодишната му учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност в областта на богословските науки” на 3 декември 2008 г. е почетен от Софийския университет с почетния знак (със синя лента).

Проф. Антоний Хубанчев е дългогодишният сътрудник и редактор на църковните издания “Църковен вестник” и сп. “Духовна култура”.

  • Член на Специализирания научен съвет по философия (СНС) при ВАК (1992–1995 г.).
  • Член на СНС по психология при ВАК (1995–2003 г.).
  • Член на СНС по теология при ВАК (2004–2007 г.).
  • Председател на СНС по теология при ВАК  (2007–2011 г.).
От този автор:

Каталог