Цена
10 лв.14 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Библеистика

Прояви на човешката греховност до потопа

Съдържание:

  1. Увод
  2. Исагогически бележки към разказите за човешкия грях и неговото разпространение
  3. Разказът за греха на праотците
  4. Каин и Авел. Първото братоубийство като последица от греха на праотците
  5. Поглед към представата за великаните и силните мъже в Свещеното Писание на Стария Завет като следствие от греха на праотците.

Отпечатване в книжен формат

10,00 лв.
Библейско богословие
Книгата "Сърцето в Стария Завет" разглежда някои древноизточни антропологични представи и сътворяването на човека според книга Битие.
  • Представени са основни антропологични понятия в Стария Завет в тяхната взаимовръзка с категорията "сърце" и представата за сърцето като основна антропологична реалия в Стария Завет.

Отпечатване в книжен формат

14,00 лв.
Зареждане...
Цена
10 лв.14 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства