Цена
10 лв.24 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
корица
Управлението на император Юстиниан І е връхна точка в политическата, военната, а също така и в църковната и културна история Византия. Изследването "Религиозната политика на император Юстиниан I (527-565)" си поставя за цел задълбочено да проследи два аспекта от това управление – религиозната политика и църковното законодателство. Специално внимание се отделя на:
  • анализ на характерите на императорската двойка – Юстиниан и Теодора,
  • проблематиката, свързана с Петия вселенски събор в Константинополе (553),
  • а също  и на христианското благовестие в този период.

Книжно копие

10,00 лв.
Константин Велики
Основната задача на настоящото изследване е систематично да бъдат проследени и анализирани онези аспекти от неговото управление, засягащи прехода от езичество към християнство, за да може то да се превърне в едно полезно помагало за студентите по теология и за всички, които се интересуват от личността и дейността на император Константин, тъй като, за съжаление, в родната историография липсва подобно цялостно изследване.
Като приложение в края на изследването са дадени и преводи на основни изворови свидетелства с пряко отношение към историческия наратив.
Като илюстрации са включени и монетни изображения на основните действащи лица.

Препоръчано

Книжно копие

24,00 лв.
Зареждане...
Цена
10 лв.24 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства