Цена
16 лв.20 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Учебникът "Гръцки език за духовните училища" е предназначен предимно за ученици в Духовната семинария. Учебното съдържание е разпределено в 85 урока. Включва граматика, синтаксис, както и текстове от Свещеното Писание, творенията на църковните отци, богослужението, житията на светийте, апостолските и съборните правила и др.

Книжно копие

16,00 лв.
Корица
Учебникът "Латински език за духовните училища" се състои от три части:
  • четивен материал,
  • граматика и
  • речник, който съдържа думите, които се срещат в първата част.
Градиво за набиране на четивния материал е събирано от класическите римски автори, от Свещеното Писание по превода на латински език, от църковни писатели, песнопения, от богослужебни текстове и молитви. Четивният материал за всеки урок се състои от оригинални латински изречения, които по своето съдържание са твърде подходящи за лесно заустяване и запаметяване. Към всеки почти урок има отпечатани по две-три латински сентенции с главни букви. Те са предназначени да се заучават наизуст. От друга страна известно е, че първоначално е имало само главни букви. Надписите пък са писани само с главни букви. Следователно за изучаващите латински език е полезно да свикват да четат текст и с главни букви. Сентенциите се следват от латински крилати изрази и общоупотребими словосъчетания. Те са отпечатани, с разреден шрифт. Понеже имат твърде определен и често особен смисъл, те са преведени на български и при някои от тях са дадени обяснения и тълкувания. Между тях има такива, които се употребяват твърде често и сега като цитати в езика на журналисти, оратори, писатели и учени. Някои пък са от международната лексика, за цитиране. Към отделни уроци има по един или повече стихове от римските писатели. Всеки урок съдържа обикновено по две четива, които са нагодени според граматическия материал на урока. По правило те съдържат много форми от морфологията или синтаксиса на съответния урок. Съдържанието на тия четива е взето от римската митология, литература и история. Те съдържат интересни случки, предават важни събития и анекдоти от древността, които имат познавателно и възпитателно значение.

Отпечатване в книжен формат

20,00 лв.
Зареждане...
Цена
16 лв.20 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства