Цена
Цена - slider
10 лв.30 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
Документи за историята на българския народ по време на османското владичество
Сборникът осветлява основните процеси, протичащи в българските земи от налагането на османското иго в българските земи до Освобождението на България.

Книжно копие

10,00 лв.
Литература и антропология
Lorem Ipsum

Книжно копие

18,00 лв.
сецесион
„Литературният сецесион: българската Belle Époque“ е първото монографично литературоведско изследване върху българския декоративизъм (началото на 20. век).
  • Авторката излиза отвъд етнолитературния центризъм, показвайки феномена на българския сецесион в контактните му точки с европейския контекст.
  • Изследването не визира единствено персоналиите – откроени са мотиви, художествени похвати и основни философски възгледи на литературната епоха, както и водещи концепции за изкуството, споделяни от българските автори, чиито високохудожествени текстове принадлежат на златната Belle Époque.

Препоръчано

Книжно копие

30,00 лв.
Митове и архетипи в българската литература
В книгата "Митове и архетипи в българската литература (Втората половина на 20. век)" са представени 16 етюда, обединени в няколко теми: темата за социализма, темата за създаването на нови митове, историографските митове и архетипите. Етюдите умело преплитат художественоинтерпретативни мотиви от по-ранно и по-ново минало, центрирани върху съответните фокуси от българските митологеми между 50-те и 80-те години на ХХ век. Като цяло, впечатлението от текстовете в учебника е, че те предизвикват желание у читателя да прочете проблематизираните художествени произведения. Във фокуса на авторското внимание попада 30-годишен период: от времето на бригадирското движение, а това са 50-те години, до началото на 80-те години на ХХ век. На пръв поглед, периодът изглежда спокоен, идеологически ясен и „чист“, така че да стане възможно да пробият кълновете на предстоящите драматични за българската общност преобразувания, известни като преход. Мозаечността в изложението е предопределена от спецификата на аудиторията: необходими са исторически, културологични и етноложки обяснения, които да попълват знаниевите дефицити у обучаемите, от една страна. От друга страна, необходимо е да се изгради представа за историята на българската литература, за поетиката и жанровата система – от бригадирското през регионалното до сюрреалистичното творчество. Това е нелека и амбициозна задача, изискваща многогодишна опитност, научнометодологична стабилност и творчески интерпретативни търсения. Подобно предизвикателство разкрива способностите и таланта на проф. д.ф.н. Цветана Георгиева.  

Книжно копие

18,00 лв.
Зареждане...

Уважаеми читатели

Librum.bg използва функционални “бисквитки”, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални “бисквитки” на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на “бисквитки”.

Допълнителни “бисквитки” на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.

Цена
Цена - slider
10 лв.30 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор