Тони Трайков

Проф. д-р Тони Трайков е роден на 1 юни 1959 г. в Кюстендил. През 1988 г. защитава дисертационен труд в Географския институт на БАН. От 1995 г. е преподавател в Геолого-географския факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски, където през 2001 г. е избран за доцент, а през 2023 г. – за професор. В ГГФ на СУ проф. Трайков преподава на студенти от специалностите География, Регионално развитие и политика, Туризъм, География и английски език и други. Съосновател е на магистърска програма Управление на човешките ресурси, която е сред най-предпочитаните от студентите в ГГФ. Автор е на първия в Софийския университет лекционен курс по дисциплината География на религиозните общности, който изнася вече над 20 години и който се радва на значителен интерес от страна на бъдещите географи. Научните интереси на проф. Т. Трайков са насочени към геодемографията, регионалистиката, географията на религиозните общности, етногеографията и други области на географското познание. Творческата му дейност включва над 75 статии, 5 глави в монографии, 2 самостоятелни монографии, както и съавторство в учебници и учебни помагала по География и икономика за прогимназиален и гимназиален етап на образование. Първата монография на автора Общи и регионални тенденции на изменение в режима на възпроизводство на населението в България (ХХ – ХХI в.) разглежда спецификата на възпроизводствения процес в страната ни, както и съществуващите регионални особености и факторите, които ги обуславят.

От този автор:
География на религиите
Зареждане...
Количка0
Вашата количка е празна
Продължете пазаруването
Търсене
×
Изберете код за отстъпка

Уважаеми читатели,

Librum.bg използва функционални „бисквитки“, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални „бисквитки“ на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на „бисквитки“.

Допълнителни „бисквитки“ на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.