Тодор Поптодоров

Проф. д-р Тодор Поптодоров е роден през 1910 г. в Казанлък. Завършва Пловдивската духовна семинария и Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Защитава докторска дисертация по философия в Йенския университет – Германия. Работи като учител-възпитател в Пловдивската духовна семинария и като учител по вероучение и философия в Първа софийска образцова девическа гимназия. От 1.1Х.1944 г. е редовен асистент в Катедрата по пастирско богословие при Богословския факултет на Софийския университет. През 1947 г. става частен хоноруван доцент, а от 1954 г. – редовен доцент в същата катедра. През 1961 г. е избран за професор и ръководител на Катедрата по практическо богословие. Чете лекции по омилетика и катехетика до 1980 г., когато се пенсионира. Умира през 2000 г. в София.
Проф. д-р Тодор Поптодоров е автор на множество трудове по омилетика и християнска педагогика.

Източник: Хеликон

От този автор:
Зареждане...
Търсене
×

Уважаеми читатели,

Librum.bg използва функционални „бисквитки“, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални „бисквитки“ на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на „бисквитки“.

Допълнителни „бисквитки“ на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.