Клара Тонева

Проф. дбн Клара Асенова Тонева е родена на 2 май 1971 г. в гр. София. Завършва средното си образование в Природоматематическата гимназия в гр. Кюстендил, а през 1996 г. се дипломира като магистър по теология в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2004 г. защитава докторска дисертация на тема: „Положението на мюсюлманката като съвременно предизвикателство пред исляма“ (под научното ръководство на проф. д-р Николай Маджуров), а през 2005 г. получава ректорската награда за млад учен на годината. В периода 2002-2003 г. е хоноруван асистент, през 2004 г. печели конкурс за гл. асистент, а през 2012 г. става доцент с хабилитационния труд „Ислямската представа за Иисус Христос“. През януари 2022 г. Факултетният съвет удостоява Клара Тонева със званието „професор“ по История на религиите (хабилитационен труд „Секуларизираната религиозност“), а година по-късно (16.02.2023 г.) тя защитава научната степен „доктор на богословските науки“ с дисертацията „Доктриналното противоборство между християнството и исляма (Според Ерес 101-ва на св. Йоан Дамаскин)“. Води лекции по История на религиите и Нехристиянски религиозни учения. От 2013 г. въвежда и преподава дисциплината „Религия и екстремизъм“, а от 2023 г. и дисциплината „Християнство и ислям – доктринални различия“. От 2012 г. Клара Тонева е хоноруван преподавател и във Военна академия „Г. С. Раковски“, София. Ръководител е на магистърска програма „Църква и медии“, член е на Факултетния съвет. Проф. дбн Клара Тонева е първата жена, удостоена със званието „професор“, и първата жена, придобила научната степен „доктор на богословските науки“ в 100-годишната история на Богословския факултет.

От този автор:
Зареждане...
Търсене
×

Уважаеми читатели,

Librum.bg използва функционални „бисквитки“, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални „бисквитки“ на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на „бисквитки“.

Допълнителни „бисквитки“ на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.