Димитър Киров

Димитър Киров завършва математическа гимназия. Следва в Духовната академия „Св. Климент Охридски“ в София, където продължава богословското си образование в аспирантска програма (сега докторантура).

Академичен и административен опит: След конкурс е назначен за редовен асистент по Нравствено богословие с помощна дисципина Етически системи в катедрата по Догматическо и нравствено богословие в Духовната академия. През следващите години е хабилитиран и придобива професорско звание, както и научните степени „доктор по теология“ и „доктор на теологичните науки“.

Специализира в България и в чужбина, заема административни длъжности в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и в обезпечаващите катедрите и качеството на висшето образование в поделения на МОН.

Научни интереси: Изследователските му интереси се простират в областта на антропологията и христологията, като най-достоверни основи на християнската етика. Преподава главно християнска етика (нравствено богословие) и етически системи.

Професионален път: Наред с основната си работа в Софийския университет той преподава като съвместител във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в богословски и небогословски специалности.

Научни публикации: Изследователската му работа е отразена в над 500 публикации – монографии, учебници, студии и статии, доклади, десетки научни рецензии и др.

През последните години подготвя концепция с програма по Религия, учебни помагала и помощна литература по религия за ученици от 1. До 12. клас.

ПО-ВАЖНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ДИМИТЪР КИРОВ

 1. Идентичност и духовност (Човекът и неговото дело). УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2013.
 2. Национална идентичност и християнска духовност. В: Сборник изследвания „Приноси към християнското културно-историческо наследство“, ИПК „Екобелан“, Асеновград, т. II, 2013.
 3. Хоризонти на християнската етика. В: Сборник „Вяра и знание“, Шумен, 2013.
 4. Будителство, традиция и идентичност. В: Сб. В духа и силата на преп. Паисий Хилендарски, Богословски студии, № 1, Практики за духовни усъвършенстване, Пловдив, 2012.
 5. Универсалност на християнската етика. В: Трудове на катедрата по теология, том 1, 2011.
 6. Дева Мария (Благословената между жените). УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2011.
 7. Народ, християнство, идентичност. В: Сборник изследвания „Приноси към християнското културно-историческо наследство“, том 1, Пловдив, 2011.
 8. Християнството е вяра. В: Сборник изследвания „Приноси към християнското културно-историческо наследство, Пловдив, 2010, второ издание.
 9. Структура и граници на християнската етика. УИ „Св. Климент Охридски“. С., 2010.
 10. Пътека към началото. Тестове за кандидат-студенти по теология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Философско-исторически факултет, УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2010.
 11. Теология и философия: двата пътя, които водят човека при Бога. В: проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания, том 2 – история, УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2010.
 12. Духовността на българския народ – дело на Българската православна Църква. В: Сборник „Българска православна Църква (Традиции и настояще)“. С., 2009.
 13. Библиоцентричност на духовното наставничество. В: Сборник доклади (научни конференции, 2007) „Библията в България“. С., 2007.
 14. Социалната мисия на Българската православна Църква (съавт.). С., 2007.
 15. Свещеното Писание на Стария Завет – един от изворите на нравственото богословие. В: Сборник „Международна научна конференция“, 2001. УИ „Св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2005.
 16. Майката на Иисус Христос. Библиотека „Християнска етика“, т. 2, С., 2007.
 17. Християнство и ислям (Основи на религиозната толерантност). Учебно помагало за учителя по религия „християнство и ислям“. Център за интеркултурни изследвания и партньорство (съавт). С., 2007.
 18. Дългът си изпълни и вярата опази (В памет на проф. Тотю Коев). УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2007.
 19. Богословие и философия (Етико-антропологичен профил). В: Сборник „Философия и религия“, УИ „Св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2006.
 20. Нравствено съдържание на догматическото учение на Църквата. В: Сборник УИ „Св. Кирил и Методий, В. Търново, 2006.
 21. Молитвата – необикновеният диалог. В: Книгата (Сборник) Отче наш (Our father). Булга Медия, С., 2005 (на български и английски).
 22. Нравствено богословие – история и настояще. В: Сп. „Богословска мисъл“, 2004, кн.1–4.
 23. Измеренията на човека. С., 2005.
 24. Пътят на човека към Бога (съавт.). С., 2005.
 25. Взаимодействие между църковен и политически живот. В: Сборник, Доайенът. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2004.
 26. Към изворите на християнския морал. В: Трудове на катедрата по история и богословие. ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2004.
 27. Иисус Христос, Църквата и историята. В: Сборник „Civitas Divino – Humana“. Тангра Наннакра ИК, 2004.
 28. Християнска етика (съавт.). Учебник за 9-12. клас. Издателство „Слънце“, С., 2003.
 29. Кесаревото на кесаря, а Божието на Бога! В: Любомъдрие, т. 4. Архив на българската философска култура. В. Търново, 2002.
 30. Щрихи от духовния образ на митрополит Климент Търновски (Васил Друмев). В: Юбилеен сборник „Васил Друмев – митрополит Климент Търновски, Шумен, 2002.
 31. Богословие на обществения живот. Издателство Дружество „Гражданин“. С., 2002.
 32. Измеренията на човешкия живот според Търновския митрополит Климент (Васил Друмев). Издателство „Вяра, надежда и любов“. С., 2001.
 33. Социално-етически акценти в богословието на тримата светители. В: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Трудове на катедрите по история и богословие“, т. 4, Шумен, 2001.Иисус Христос и християнството. В: сп. Философия, 2001, кн. 2.
 34. Нов поглед към християнството и Христос. В: Сп. Демократически преглед, кн. 46, 2001.
 35. Трите аспекта на етиката. 1. Антропология. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2004. Второ издание, 2001.
 36. Сборник по богословие. Тематични разработки за кандидат-студенти (съавт.). Издателство „Нов човек“, С., 2000.
 37. Духовно-нравствената ситуация в България – пътища и критерии за усвояване на християнските ценности. В: Българо-германски сборник „Църквите в Европа на прага на третото хилядолетие – шансове и предизвикателства“. С., 1999.
 38. Религия. Учебник за 5.- 7. клас (съавт.). МОН, С., 1998.
 39. Сборник текстове за кандидат-студенти по богословие (съавт.). УИ „Св. Климент Охридски“, С., 1998.
 40. Социалните измерения на дехристиянизацията. В: Сп. Философия, 1997, кн. 4-5.
 41. Християнска етика. Т. 1. Философия на морала, ч. 1.(съавт.). С., 1996.
 42. Въведение в християнската антропология. УИ Св. Климент Охридски“, С., 1996.
 43. Мъдростта е дърво за живот. УИ „Св. Климент Охридски“, С.,1996.
 44. Добро и зло в богословието на св. Климент Охридски. В: ГБФ, т. 1, Нова серия, С., 1995.
 45. Перспективите на християнската етика. В: Богословска мисъл, 1996, бр. 1.
 46. Културно-творчески функции на християнството. В: Сп. Философия, 1995, кн. 4.
 47. Вяра и живот (съавт.). УИ „Св. Кирил и Методий“, В. Търново, 1994.Богословски
 48. на човешката личност. В: Сп. Духовна култура, 1993, кн. 12.
 49. Човекът е съработник на Бога. ГБФ, том 1, Нова серия, 1993.
 50. Християнство и обществен живот. В: Сп. Демократически преглед. С., 1994, година NNVII, бр. 1.
 51. Етико-антропологична визия на блаж. Августин в светлината на платонизма. В: Сп. Философски алтернативи, 1993, кн. 4.
 52. Блаж. Августин. Щрихи от богословско-философското му учение. Издателство „Булвест“, 2000, С.,1993.
 53. Искри от словото Божие. Издателство „Булвест“ 2000, С., 1993.
 54. Нравственото богословие в Русия през 19 век и творчеството на св. Теофан (Говоров). В: Сп. Духовна култура, 1992, кн. 11.
 55. Религия и култура. В: Сп. Философия, 1993, кн. 2.
 56. Политика и морал. В: Сп. Философия, 1993, кн. 2.
 57. Кратка богословска енциклопедия (съавт.). Издателство „Булвест“ 2000, С., 1993.
 58. Християнска етика. В: Сп. Философия, 1992, кн. 4.
 59. Беседи по религия (съавт.). УИ „Св. Климент Охридски“, С., 1992.
От този автор:
Зареждане...
Количка0
Вашата количка е празна
Продължете пазаруването
Търсене
×
Изберете код за отстъпка
Как да отгледаме децата си като зрели личности
БЕСТСЕЛЪР НА НЮ ЙОРК ТАЙМС

Как да отгледаме децата си като зрели личности

Знаем ли каква трябва да бъде целта на родителското възпитание? Не трябва ли да бъде отглеждането на самостоятелни зрели личности? Литкот-Хеймс предлага алтернативни практически стратегии, които подчертават значението на това да се позволи на децата да правят свои собствени грешки и да развият устойчивост, находчивост и вътрешна решителност, необходими за успеха в живата им като възрастни.

ПРОМО КОД: LYTHCOTT-HAIMS400

Уважаеми читатели,

Librum.bg използва функционални „бисквитки“, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални „бисквитки“ на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на „бисквитки“.

Допълнителни „бисквитки“ на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.