Цена
Цена - slider
5 лв.25 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
Еврейски език за духовни училища
"Библейски еврейски език за духовните училища" е първото помагало, което излиза на български език от този вид. Той е не само богословска дисциплина, но и същевременно важно средство за изучаването на други библейско-богословски дисциплини, като напр. старозаветната екзегетика и старозаветното богословие изобщо. Той е предназначен за духовните училища и семинарии, но може да се ползва и за самостоятелно изучаване. Съдържанието на учебника по Библейски еврейски език, състоящо се от 35 урока, е подредено по добре известна схема, използвана при най-добрите еврейски граматики. За написването на този учебник са използвани като образци най-добрите съвременни граматики в тази област на немски и английски език.Съдържанието на учебника по Библейски еврейски език, състоящо се от 35 урока, е подредено по добре известна схема, използвана при най-добрите еврейски граматики. Първите два урока въвеждат в историята на Библейския еврейски език като клон на семитските езици. Проследена е историята на азбучната система на Библейския еврейски език. Уроци III-V разглеждат накратко спецификата на библейско-еврейската фонетика, илюстрирана със съответните таблици (2-5). Уроци VI-XI се занимават с представяне на граматични категории като:
  • съществително,
  • прилагателно,
  • определителен член,
  • местоимения,
  • предлози,
  • въпросителни думи и др.
По-голямата част от учебника е посветена на категорията глагол (уроци XII-XXXIII). Разгледани и илюстрирани са категориите
  • "силни" и
  • "слаби" глаголи,
като са представени за целта таблици. В края на учебния материал е отделено място за числителните имена и са разгледани особеностите на еврейските собствени имена (топоними, лични имена и теофорни имена). Урок ХХХV, който разглежда особеностите на собствените имена, представлява едно нововъведение към схемата на бибелйско-еврейската граматика.

Книжно копие

25,00 лв.
Бог. Вселената.Човекът
Книгата  представлява апологетично изследване свързано с Бога, вселената и човека. Тя ни запознава с глобалните въпроси на битието и познанието, и e виждане, което е основано на Библейското откровение. Състои се от две отделни части: Бог и вселената и Бог и човекът. Книгата се чете леко, независимо от сложната материя – глобалните въпроси на битието и познанието. Тя представя едно проникновено виждане, основано на библейското откровение. Първата част – Бог и Вселената – е посветена на онтологични и апологетични въпроси и е свързана предимно с откровението на Стария Завет. Идеята за втората част – Бог и човекът – се поражда в процеса на работата върху първата. Тук се очертават новозаветните отношения между Бога и човека. Препоръчваме тома на всички, които се интересуват от подобна проблематика.

Книжно копие

5,90 лв.
Зареждане...

Уважаеми читатели

Librum.bg използва функционални “бисквитки”, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални “бисквитки” на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на “бисквитки”.

Допълнителни “бисквитки” на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.

Цена
Цена - slider
5 лв.25 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства