Андреана Ефтимова

Проф. д.н. Андреана Ефтимова преподава в Софийския университет, където в два негови факултета e завършила специалностите „Българска филология“ и „Журналистика“ и след това постъпателно се е развивала като преподавател (асистент, главен асистент, доцент и професор) и като изследовател, придобивайки научната и образователна степен „доктор“ (2000) в научното направление „Общо и сравнително езикознание (психолингвистика)“ и научната степен „доктор на науките“ (2016) в научното направление „Обществени комуникации и информационни науки“.

Проф. Ефтимова води основни лекционни курсове в три от специалностите на ФЖМК, ръководител е на магистърската програма „Традиционно и дигитално публикуване“.

Тя е автор на 7 монографии и на асоциативен речник, 3 глави от книги, 18 учебника и учебни помагала, над 160 статии и студии. Основател и главен редактор е на сп. „Медии и език“, създадено по проект на ФНИ при СУ. Проф. Ефтимова е член на наши и международни научни организации и член на редакторските съвети на престижни наши и чужди научни списания като „Newmedia21.eu. Медиите на 21. век“ (ФЖМК, София), Годишника на ФЖМК (ФЖМК, София), „Zeszyty Prasoznawcze“ (Ягелонски университет, Краков, Полша), „Научный диалог“ (Уралския държавен университет, Екатеринбург, Русия), поредицата „Проблеми на устната комуникация“ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново), „Zeszyty Łużyckie“ (Института по славистика към Варшавския университет, Полша).

Източник: Факултет по журналистика и масова комуникация

СУ „СВ. Климент Охридски“.

От този автор:
Невербалната комуникация в телевизията
Зареждане...

Уважаеми читатели,

Librum.bg използва функционални „бисквитки“, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални „бисквитки“ на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на „бисквитки“.

Допълнителни „бисквитки“ на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.