9,00 лв.

Възможности за развитие на детските интереси в Природонаучното обучение в началното училище

Предлагано от:

Налично

Закупуването на този продукт ще Ви даде 783 Точки!

Издание: г.
Страници: 172
ISBN: 978-954-4073-30-5
Инвентарен № 10994 Категория: Тематика: Издателство:

Книгата представя разнообразни методически варианти за стимулиране на любознателността и стремежа на учениците за опознаване на заобикалящата ги среда. В настоящия труд ще откриете теоретични обосновки, свързани със спецификата на учебната дейност, ролята на мотивацията за учене и детските интереси, както и с възможностите за тяхното развитие в природонаучното обучение в началното училище. На основата на разгледаните аспекти са заложени идеите за активно учене и пълноценно участие на учениците в процеса на опознаване на природата. Предложените методически варианти позволяват на учителите да постигнат очакваните резултати от обучението по учебния предмет “Човекът и природата” в трети и четвърти клас и едновременно с това да проявят творчество в педагогическата си работа с децата.

Каталог