Взаимните отношения между светите апостоли Петър и Павел, отразени в техните послания

Предлагано от:

В статията:

  1. Отзив на св. ап. Петър за св. ап. Павел и неговите послания (2 Петр. 3:15-16)
  2. Свидетелства за св. ап. Петър в първото послание на св. ап. Павел до  Коринтяни (1:12; 3:22; 9:5; 15:5)

————————————————————————-

Статията е със свободен достъп

Страници: 9
ISBN: N/A
Инвентарен № 19653 Категории: , Тематика: Издателство:

В: Годишник на Духовната академия “Св. Климент Охридски”, София,  1966-1967

Jazadjiev_Petar_Paul
Jazadjiev_Petar_Paul-sad

Каталог