Влияние на св. Григорий Назиански върху св. Кирил Славянобългарски, ч. 1

Предлагано от:

В статията:

  1. Обаяние на св. Григорий Назиански в Кирило-Методиевата епоха
  2. Отражение на епохата върху духовното развитие на Константин Философ
  3.  Влияние върху личния живот и духовната нагласа на Константин Философ

——————————————————————————-

Имате опция да разгледате това съдържание след  заплащане на абонаментен достъп, който отключва всички книги с абонаментен достъп в Librum.

Към абонаментния достъп

Също може да ви хареса…

Автор:
Издание: г.
Страници: 21
ISBN: N/A

В: Годишник на Духовната академия “Св. Климент Охридски”, София, т. XVIII (XLIV), 1, 1968-1969

Това съдържание е достъпно след заплащане за абонаментен достъп.

Sabev T_Grigorii Nazianski-sad

Също може да ви хареса…

Каталог