10,00 лв.

Вероизповедания и нови религиозни движения в България - проблеми и перспективи на прага на Европейския съюз

Предлагано от:

Център за проучване на новите религиозни движения

Сборник доклади, І том

Налично

Закупуването на този продукт ще Ви даде 870 Точки!

Издание: г.
Корици: Меки
Страници: 338
ISBN: 978-954-8398-42-8
Инвентарен № 1915 Категория: Тематики: , Издателство:

Сборникът съдържа докладите от две научни конференции, организирани от Центъра за проечване на нови религиозни движения, проведени през 2006 г.:

  • международен семинар „Заплахата от Сибир – нови религиозни движения се стремят към българското духовно пространство”, 25-26.05.2006г.
  • национална конференция „Вероизповедания и нови религиозни движения в България – проблеми и перспективи на прага на Европейския съюз”, 10-12.11.2006г.).

Обсъжданите в тези форуми въпроси продължават да бъдат актуални и днес.

Темите на тези конференции обхващат редица въпроси, свързани с проблеметиката на новите религиозни движения и тоталитарните деструктивни секти. Обсъжданите на тези специализирани форуми въпроси продължават да бъдат актуални за нашето общество и дори придобиват нови измерения.

Много от проблемите за:

  • статута на вероизповеданията и религиозните общности,
  • дейността на новите религиозни движения,
  • и заплахите за обществото и отделната личност, произтичащи от деструктивните прояви на някои тоталитарни секти,

предстои да се разглеждат и разрешават в нови условия и пред лицето на нови предизвикателства, както в духа на националните традиции и в рамките на националните правни системи, така и според европейските норми и стандарти.

Принципите за регламентиране на дейността на вероизповеданията и новите религиозни общности, които в България познаваме от националната традиция и националното законодателство, предстои да се синхронизират с международните правни норми и стандарти, които се изработват и прилагат в страните от Европейския съюз.

В този процес от значение ще бъде както националната идентичност, така и новите предизвикателства, произтичащи от интеграционните и глобализационните процеси, които се отразяват и в областта на религиозния живот и рефлектират върху многообразието на формите на неговите прояви.

Каталог