5,99 лв.

Теория и методика на педагогическата игра в началното училище

Предлагано от:

Имате възможност да разгледате книгата след заплащане на абонаментен достъп, който отключва всички книги с абонаментен достъп в Librum.

Към абонаментния достъп

——————————————————-

При избор на опция “онлайн достъп” може да четете книгата онлайн за неограничен период (запознайте се с общите условия на Librum). Книгата ще се отключи след като завършите поръчката.

Изберете опция:
Теория и методика на педагогическата игра в началното училище – Онлайн достъп
5,99 лв.

Спечелете до 521 Точки.

Също може да ви хареса…

Издание: г.
Страници: 728
ISBN: 978-954-731-467-2

Монографията е предназначена за студентите от педагогическите специалности при подготовката им върху проблематиката, свързана с прилагането на игровия подход на обучение в началния етап на образование. Съдържанието на труда е структурирано в три части. Първа част изяснява същността на теоретико-историческите основи на педагогическата игра. Втората част разглежда концептуално-методическите основи на теорията и методиката на педагогическата игра. Третата част разкрива технологично-приложните основи на педагогическата игрова дейност, прилагана от педагога в началните класове. В монографията са подробно описани и анализирани някои от видовете педагогически игри, прилагани в процеса на обучение в началното училище и като реализация в педагогическата практика.

Това съдържание е достъпно само за закупилите книгата.

sadarjanie – teoria metodika

Също може да ви хареса…

Каталог