Цена
Цена - slider
3 лв.45 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XVIII (XLIV), 1, 1968-1969

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

Сборник с произведения, посветени на светите братя Кирил и Методий и на тяхното епохално дело.
  • Посвещава се на 1100-годишнината от блаженото представление на свети Методий Славянобългарски.

Книжно копие

12,00 лв.
Братя Карамазови
Братя Карамазови

Книжно копие

45,00 лв.
"Българската литература за матура. От Христо Ботев до Димитър Талев" представлява интерпретация на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература.

Книжно копие

5,00 лв.
Книгата "Българско стихознание" представлява опит да се илюстрира чрез конкретни анализи на български стихови творби предлаганият от автора метод за точно описание на стиховата римика. Разяснени са говорните основи на българската стихова система. Направените анализи ще бъдатполезни за всички, коитосе интересуват от българския стихов ритъм.

Книжно копие

25,00 лв.
Васил Друмев
Васил Друмев. Съчинения. Том 1-2

Книжно копие

25,00 лв.
Lorem Ipsum

Книжно копие

15,00 лв.
житийна литература
Преводът на латински език на житията на св. Петка Търновска и на св. Иван Рилски, издаден с безукорна академична прецизност и съпътстващи исторически, езиковедски, богословски и палеотипически коментари, бележки, латинско-старобългарски и старобългарско-латински речник, е дар за мнозина изследователи у нас и по света. В тази книга се публикуват следните издания:
  1. Текст на Житието на св. Петка Търновска според Молитвослов от 1521 г., екз. Рц 21 в Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив, л. 94а–103б и латински текст според Acta Sanctorum X/7: 163–165;
  2.  Текст на Житието на св. Иван Рилски от старопечатен Пролог от 1696 г., л. 192б-195а, както и латинският му превод според Acta Sanctorum X/9: 690–691.
Изготвени са по два речника за всеки превод, които дават възможност да се съпоставят славянските оригинали и латинските преводи.

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.
Иван Шишманов
Иван Д. Шишманов. Литературен историк и критик

Книжно копие

18,00 лв.
Избрани диалози
В книгата "Избрани диалози" са включени диалозите на Платон: - Йон - Протагор - Пирът - Федон Встъпителна студия на Богдан Богданов: Диалозите на Платон - философия или литература Библиотека за антична литература ”Хермес”.

Книжно копие

10,00 лв.
Избрани писма
Книгата "Избрани писма" принадлежи Марк Тулий Цицерон (на латински: Marcus Tullius Cicero) - римски държавник, най-прочутият оратор на Рим, адвокат, писател, философ и консул 63 пр. Хр. Известен е като най-големият стилист на латинската проза. Животът му съвпадна с упадъка и падането на Римската република, и е бил важен фактор в много от най-значимите политически събития на своето време. Роден е на 3 януари 106 пр.н.е. в Арпинум. Марк Тулий Цицерон e най-големият син на римски конник със същото име и Хелвия. Той има по-малък брат Квинт Тулий Цицерон, с когото е цял живот тясно свързан. Неговата фамилия е от висшата класа на Арпинум, град в територията на волските в южен Лацио, чиито жители от 188 пр. Хр. имат римско гражданство. От околностите на Арпинум произлиза също и генералът и държавник Гай Марий, чийто племенник Марк Марий Грацидиан е братовчед на бащата на Цицерон. Грацидия, сестра на Марий Грацидиан, е омъжена за политика Луций Сергий Катилина. Неговото когномен (допълнително име) Cicero, произлиза вероятно от латинската дума cicer („нахут“). Цицерон отказва в началото на кариерата си да промени допълнителното си име, както го съветват приятелите му. Той искал да го направи по-известно от Скавър („с щръкнали кокали“) и Катул („кученцето“). Фамилията Тулии произлиза от римския цар Сервий Тулий и консул Маний Тулий Лонг. Неговата фамилия се мести през 102 пр.н.е. в Рим. Като конническа, тя принадлежи към второто по важност съсловие (в древната римска Република съсловията на свободните граждани са три в низходящ ред: патриции, конници и плебеи). През 90 пр. Хр. Цицерон получава toga virilis. Първото си образование Цицерон получава в дома на Луций Лициний Крас, приятел на Гай Акулеон, съпругът на сестрата на майка му. Там се запознава с прочутия оратор Марк Антоний. Още от дете Цицерон говори старогръцки и е образован класически. Според Плутарх той бил прочут ученик. След смъртта на Крас 91 пр.н.е. той следва заедно с Тит Помпоний Атик, който цял живот е негов приятел и „втори брат“, право при Квинт Муций Сцевола, също реторика, литература и философия в Рим. Първо се занимава с превод на гръцки поети като Омир и на около двадесет години започва да превежда философската терминология на латински. Античното писмо е между най-добрите средства за проникване в неофициалната страна на античния живот, за улавяне контурите на един по-частен, вътрешно сложен и по-близък до нас човек, различен от монолитния герой, който откриваме във високите жанрове на античната литература.

Книжно копие

10,00 лв.
античност
В "История на античната литература" са разгледани в достатъчен обем гръцката и римската литература през отделните им периоди от началото до настъпването на средновековието. Книгата е предназначена за нуждите на университетското образование, но нейната богата материя, дълбокият анализ на литературните факти, увлекателното изложение и ясният стил - я правят интересна за широк кръг читатели.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

25,00 лв.
История на българската литературна критика

Книжно копие

9,00 лв.
История на литературата
"История на литературата" разглежда най-значимите литературни представители, епохи и литературни течения, които са се проявили от една културна среда в друга. Книгата е предназначена за филолози и студенти, както и за всички, които желаят да научат повече за произхода и историята на световната литература.

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

13,00 лв.
Lorem Ipsum
45,00 лв.
Търновска книжовна школа
Lorem Ipsum

Книжно копие

18,00 лв.
Литература и антропология
Lorem Ipsum

Книжно копие

18,00 лв.
Литература. Подготовка за матура. Книгата има за цел да подгомогне подготовката на зрелостниците за матурата по български език и литература. Разгледани са всички автори, изучавани в 11 и 12 клас, и техните произведения, включени в учебно-изпитната програма. За всеки от авторите е дадено кратко представяне и насоки за интерпретации на изучаваните произведения. Предложени са примерни аргументативни текстове от двата матуритетни жанра, както и насочващи планове за създаване на такъв текст. Включени са и примерни тестови задачи по литература по модела на изпитния вариант за държавния зрелостен изпит.  

Книжно копие

7,00 лв.
сецесион
„Литературният сецесион: българската Belle Époque“ е първото монографично литературоведско изследване върху българския декоративизъм (началото на 20. век).
  • Авторката излиза отвъд етнолитературния центризъм, показвайки феномена на българския сецесион в контактните му точки с европейския контекст.
  • Изследването не визира единствено персоналиите – откроени са мотиви, художествени похвати и основни философски възгледи на литературната епоха, както и водещи концепции за изкуството, споделяни от българските автори, чиито високохудожествени текстове принадлежат на златната Belle Époque.

Препоръчано

Книжно копие

30,00 лв.
Максими и размисли. Басни. Характери
Lorem Ipsum

Книжно копие

10,00 лв.
Матурата по български език и литература
"Матурата по български език и литература" съдържа:
  • литературни текстове и коментари
  • тестове
  • 10 теста /х 40 задачи/ и 94 текста

Книжно копие

10,00 лв.
Митове и архетипи в българската литература
В книгата "Митове и архетипи в българската литература (Втората половина на 20. век)" са представени 16 етюда, обединени в няколко теми: темата за социализма, темата за създаването на нови митове, историографските митове и архетипите. Етюдите умело преплитат художественоинтерпретативни мотиви от по-ранно и по-ново минало, центрирани върху съответните фокуси от българските митологеми между 50-те и 80-те години на ХХ век. Като цяло, впечатлението от текстовете в учебника е, че те предизвикват желание у читателя да прочете проблематизираните художествени произведения. Във фокуса на авторското внимание попада 30-годишен период: от времето на бригадирското движение, а това са 50-те години, до началото на 80-те години на ХХ век. На пръв поглед, периодът изглежда спокоен, идеологически ясен и „чист“, така че да стане възможно да пробият кълновете на предстоящите драматични за българската общност преобразувания, известни като преход. Мозаечността в изложението е предопределена от спецификата на аудиторията: необходими са исторически, културологични и етноложки обяснения, които да попълват знаниевите дефицити у обучаемите, от една страна. От друга страна, необходимо е да се изгради представа за историята на българската литература, за поетиката и жанровата система – от бригадирското през регионалното до сюрреалистичното творчество. Това е нелека и амбициозна задача, изискваща многогодишна опитност, научнометодологична стабилност и творчески интерпретативни търсения. Подобно предизвикателство разкрива способностите и таланта на проф. д.ф.н. Цветана Георгиева.  

Книжно копие

18,00 лв.
есета за ученици и кандидат-студенти
Нови есета за ученици и кандидат-студенти

Книжно копие

5,60 лв.
От извора на Цар Симеоновия "Златоструй"

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

7,60 лв.
Зареждане...

Уважаеми читатели

Librum.bg използва функционални “бисквитки”, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални “бисквитки” на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на “бисквитки”.

Допълнителни “бисквитки” на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.

Цена
Цена - slider
3 лв.45 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор