20,00 лв.

Технология на педагогическата игра в обучението по религия в началното училище

Предлагано от:

Навлизайки в дълбините на практическата приложимост на педагогическата игра в процеса на обучение, несъмнено те ще ви отведат към анализа на теоритичните проблеми, които изграждат и съставят нейния гръбначен корпус, за да осигурят по-добър професионален опит и ефективен резултат в планираната методическа работа на началния учител.

Налично

Закупуването на този продукт ще Ви даде 1 740 Точки!

Издание: г.
Корици: Меки
Страници: 543
ISBN: 978-954-731-427-6

Теорията и методиката на педагогическата игра в началното училище е научно направление в областта на педагогическите науки. Потребността от тази книга възникна от искреното ми желание систематично и подробно да се представи технологичната и приложна същност на някои от игрите и да се направи концептуален анализ на етапите и структурните им елементи.

Идеята за написването и се провокира от мащабното развитие на педагогическата игра като теория и методика и откликва на потребностите на учебно-възпитателната практика.

Теорията е необходима за ясното и правилно разбиране на педагогическата игра. Приложението на учебно-игровата дейност в началното училище в придружено със силен позитивен емоционален заряд, както за учениците, така и за педагога.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Уводни думи
Технологични основи на педагогическата игра в началното училище

 • Технологична обоснованост на педагогическата игра
 • Тхнологична конструираност на педагогическата игра
 • Технологична организация на педагогическата игра
 • Технологични особености на педагогическата игра

Приложни основи за разгръщане на някои видове правилосъобразни игри

 • Дидактична игра
  • Същност и характеристики на дидактичната игра
  • Анализ на структурните компоненти на дидактичната игра
 • Автодидактична игра
  • Същност и характеристики на дидактичната игра
  • Анализ на структурните компоненти на дидактичната игра
 • Занимателна игра
  • Същност и характеристики на занимателната игра
  • Анализ на структурните компоненти на занимателната игра

Приложни основи за разгръщане на някои видове творчески игри

 • Ролева игра
  • Същност и характеристики на ролевата игра
  • Етапи на ролевата игра
  • Анализ на структурните компоненти на ролевата игра
 • Театрална игра
  • Същност и характеристики на театралната игра
  • Етапи на театралната игра
  • Анализ на структурните компоненти на театралната игра
 • Конструктивна игра
  • Същност и характеристики на конструктивната игра
  • Етапи на конструктивната игра
  • Анализ на структурните компоненти на конструктивната игра

Заключителни думи
Цитирана литературта

Каталог