10,00 лв.30,00 лв.

Тълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски в старобългарски превод

Предлагано от:

THE COMMENTARY ON THE BOOK OF DANIEL BY HIPPOLYTUS OF ROME IN THE OLD CHURCH SLAVONIC TRANSLATION


Книгата може да бъде разгледана онлайн след заплащане на абонаментен достъп, който отключва всички книги с абонаментен достъп в Librum.

Към абонаментния достъп

Изберете опция:
Тълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски в старобългарски превод – Купи онлайн книга
10,00 лв.
Тълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски в старобългарски превод – Книжно копие
30,00 лв.

Спечелете до 2 610 Точки.

Монографията е посветена на Тълкуванието на Иполит Римски върху Книга на пророк Даниил в старобългарски превод (Х век).

Изследването – първо по рода си, обхваща историята на ръкописната традиция, езиков анализ на превода и рецепцията му през следващите векове.

Приложени са критическо издание по три основни преписа и речник-индекс на пълнозначните лексеми с гръцки съответствия

Тълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски в старобългарски превод - съдържание
Pages from Тълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски в старобългарски превод
Тълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски в старобългарски превод - Summary
THE COMMENTARY
ON THE BOOK OF DANIEL BY HIPPOLYTUS OF ROME
IN THE OLD CHURCH SLAVONIC TRANSLATION

Това съдържание е достъпно само за закупилите абонаментен план.

Също може да ви хареса…

Каталог