20,00 лв.

Средновековие и съвременност

Предлагано от:
Закупуването на този продукт ще Ви даде 1 740 Точки!

Издание: г.
Корици: Меки
Състояние: Много добро
Страници: 632
ISBN: 978-954-07-2935

В предложения сборник авторът не цели да прави културологични или семантични съпоставки между посочените две епохи. По-скоро отразява хронологическата структура на включените в него над осемдесет

  • студии,
  • статии,
  • есета и
  • популяриаторски материали

в няколко от сферите, които са били обект на научните му интееси, а именно:

  • Средновековна България,
  • Византия,
  • Средновековна Европа,
  • християнството на Балканите.

Някои от проблемите на съвременността са включени в третата част на книгата. Ровечето от тях са писани инцидентно по повод различни годишнини или обсъждани теми в печата през последните тридесетина години. Значителна част от материалите са отпечатани, но има и такива, които досега не са публикувани.

Сборникът се появява по повод 65-годишнината на автора, което е своеобразно резюме на научните интереси и гражданските у позиции в края на активната му университетска кариера.

Каталог