Сп. Богословска мисъл, n. 1/2013, аn. XVIII

Предлагано от:

В броя:

Иван Христов. Византийски проложни стихове за м. септември, с. 7

Мария Спасова. “Слово за покойниците” от Григорий Цамблак, с. 63

Архимандрит Павел Стефанов. Тертулиан и монтанизмът, с. 107

Росен Миланов. Християнската любов към Бога според “Слово за божествената и свята любов” на бл. Теодорит Кирски, с. 117

Росен Русев. Движение и енергия в дебата за вечността на света между Йоан Филопон и Прокъл, с. 127

Александър Георгиев. Развитието на литургията в грацката среда на Константинопол през предиконоборческия период, с. 145

Магдалена Крайчева. “Жена в свещенство” в ортодоксалните Юдаизъм и Християнство, с. 231

Други

————————————————————————————

Списанието е със свободен достъп

Също може да ви хареса…

Издание: г.
Страници: 248
ISSN: 1310-7909

Каталог