Предлагано от: Елена Илиева
11,00 лв.22,00 лв.

Състояние и перспективи за развитие на споделеното настаняване в българските черноморски туристически райони

Инв. № 39221
978-619-7690-14-9

Онлайн достъп

Книжно копие

Информация за книгата:

Корици:

Меки
Издание: 2023г.

Страници:

398
Издателство:Librum

Състояние:

Ново
11,00 лв.22,00 лв.

Състояние и перспективи за развитие на споделеното настаняване в българските черноморски туристически райони

Състояние и перспективи за развитие на споделеното настаняване в българските черноморски туристически райони – Книжно копие
22,00 лв.
Състояние и перспективи за развитие на споделеното настаняване в българските черноморски туристически райони – Онлайн достъп
11,00 лв.

Loading...

Монографията “Състояние и перспективи за развитие на споделеното настаняване в българските черноморски туристически райони” е първото по рода си пространствено и многоаспектно проучване на споделеното настаняване в България. То има значителен теоретичен принос за дефинирането на споделеното настаняване, обособяване на основните субекти по реализацията му, както и факторите с интензивно влияние върху формирането и развитието на системата в глобален мащаб. В проучването са разкрити същността и особеностите на споделеното настаняване като интегрална част от споделената икономика и от туристическата индустрия, акцентирайки върху хибридния характер на системата. Съществен принос има и предложената авторова методика за проучване на състоянието и възможностите за развитие на споделено настаняване в туристически район. Проведените емпирични проучвания сред потребители на споделено настаняване дават възможност за обособяване на техните отличителни характеристики в сравнение с глобалните профили на участниците в системата на споделеното настаняване. Важен научно-приложен авторски принос е и направената сравнителна характеристики между ползвателите и неползвателите на споделени единици в изследвания район, което допринася за практическата насоченост на проучването по линия ефективно предлагане на този съвременен продукт.

Целта на монографията е да се оценят състоянието и перспективите за развитие на споделеното настаняване на базата на теоретично и емпирично изследване в черноморските туристически райони на България. В тази връзка, предмет на изследване в монографичния труд е състоянието и перспективите за развитие на споделено настаняване, а обект на проучването е туристическото настаняване на черноморските туристически райони в България.

Монографията е организирана в три основни глави, като в първа глава се анализира същността, съдържателните характеристики и структурата на споделената икономика, в чийто състав се позиционира и споделеното настаняване. Акцент е поставен върху дефинирането, отличителните характеристики и субектите по реализацията на споделеното настаняване. Представени са и обширни данни за състоянието на системата в световен мащаб и по основни пазари, съвременните изменения в споделеното настаняване, както и поведението на системата по време на криза.

Втората глава от монографията е посветена на емпирично проучване на състоянието и перспективите за развитие на споделеното настаняване в черноморските туристически райони на България. Предложена е авторова методика, според която са анализирани широк кръг от общи и специфични външни фактори и вътрешни условия и детерминанти с интензивно влияние върху системата. Поместен е анализ на анкетно проучване сред 598 домакини и гости на споделеното настаняване в изследвания район, като последните са сегментирани в две основни групи – потенциални и действителни гости на споделено настаняване.

Трета глава от монографията представя основни изводи от анализа, на чиято база е направена обективна оценка на състоянието на споделеното настаняване в българските черноморски туристически райони и са очертани основните перспективи пред неговото развитие. Направени са и конкретни препоръки основно към платформите медиатори и местната и национална власт във връзка с подобряване на условията за развитие на споделеното настаняване.”

Купете книгата

Книжно копие, Онлайн достъп

Въпроси & Отзиви

От други читатели

Все още няма отзиви

×

Вписване

Регистрация

Ще Ви бъде изпратен линк за да зададете избрана от Вас парола.

СВЕДЕНИЕ: На посочената електронна поща ще получите автоматично генерирана парола, която не трябва да споделяте с никого. С цел по-голяма сигурност на достъпното съдържание и възможност за проследяване на нарушения на Общите условия, Librum.bg води автоматизиран журнал на Вашите действия в рамките на потребителската сесия. С направата на регистрация, Вие приемате нашата Политика за поверителност .

Продължаване като гост

Нямате акаунт? Регистрирайте се

Pages from Състояние и перспективи за развитие...-октъс
Pages from Състояние и перспективи за развитие...-съдържание

This content is available after purchasing.

Препоръчани книги

От издателство Librum

Уважаеми читатели

Librum.bg използва функционални “бисквитки”, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални “бисквитки” на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на “бисквитки”.

Допълнителни “бисквитки” на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.