Самообразованието на душепастиря

Предлагано от:

Авторът поставя необходимостта на свещенството да даде по-задълбочена подготовка на душепастира. Предлага предварителни етапи на обща самообразователна подготовка и проверка, за да могат свещениците по-продължително и съсредоточено да работят над себе си.

————————————

Това съдържание е достъпно онлайн след заплащане на абонаментен достъп, който отключва всички книги с абонаментен достъп в Librum.

Към абонаментния достъп

Също може да ви хареса…

Издание: г.
Страници: 25
ISBN: N/A
Инвентарен № 19436 Категории: , , Тематика: Издателство:

В: Годишник на Духовната академия “Св. Климент Охридски”, София, т. IV (XXX), 5, 1954-1955

 

Това съдържание е достъпно след заплащане за абонаментен достъп.

Hr_Dimitrov_Samoobr_Dushepastir-sad

Също може да ви хареса…

Каталог