Псалмите - Ексзегетическо изследване и тълкуване (Продължение) - Псалми 10-14

Предлагано от:

Авторът прави подробен анализ на Псалми 10-14, като разглежда техните преводи, обстойно тълкува значението на всеки стих, изследва начина и формата на израза на авторите и др.

Годишник на Духовната академия “Св. Климент Охридски”, София, т. XVII (XLIII), 3, 1967-1968

———————————————————————————————————–

Статията е достъпна за четене онлайн след заплащане за абонаментен достъп, който отключва всички книги с абонаментен достъп в Librum.

Към абонаментния достъп

Също може да ви хареса…

Издание: г.
Страници: 17
ISBN: N/A
Инвентарен № 19694 Категории: , , Тематика: Издателство:

В: Годишник на Духовната академия “Св. Климент Охридски”, София, т. XVII (XLIII), 3, 1967-1968

Това съдържание е достъпно след заплащане за абонаментен достъп.

Markovski_Psalm_1968-sad

Също може да ви хареса…

Каталог