Предлагано от: Librum
10,57 лв.

Плиний Млади. Писма

Инв. № 39801
N/A
Информация за книгата:
Тематика: Литература

Корици:

Меки
Издание: 1984г.

Страници:

431
Издателство:Народна култура

Състояние:

Много добро
10,57 лв.

Налично

Книгата на Плиний Млади „Писма“ е от поредицата: Библиотека за антична литература „Хермес“ № 20

Античното писмо е между най-добрите средства за проникване в неофициалната страна на античния живот, за улавяне контурите на един по-частен, вътрешно сложен и по-близък до нас човек, различен от монолитния герой, който откриваме във високите жанрове на античната литература.

Писмата на Плиний дават изключителна възможност да се погледне „отвътре“ животът на един римски сенатор и на римското общество като цяло през прехода от първи към втори век.

Преводът е направен по изданието:

С. PLINII CAECILII SECUNDI EPISTULAE
Indiana University Press Bloomington 1962
C. PLINII CAECILII SECUNDI EPISTULARUM
LIBRI DECEM
Recensuit Elmer Truesdell Merrill
Lispiae in aedibus B. G. Teubneri MCMXXII

Въпроси & Отзиви

От други читатели

Все още няма отзиви

×

Вписване

Регистрация

Ще Ви бъде изпратен линк за да зададете избрана от Вас парола.

СВЕДЕНИЕ: На посочената електронна поща ще получите автоматично генерирана парола, която не трябва да споделяте с никого. С цел по-голяма сигурност на достъпното съдържание и възможност за проследяване на нарушения на Общите условия, Librum.bg води автоматизиран журнал на Вашите действия в рамките на потребителската сесия. С направата на регистрация, Вие приемате нашата Политика за поверителност .

Продължаване като гост

Нямате акаунт? Регистрирайте се

Писмата на Плиний Млади — Анна Б. Николова…5
КНИГА ПЪРВА
1.ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СЕПТИЦИЙ. Повод за събиране и издаване на писмата…13
2. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АРИАН. Молба към приятеля…14
3. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАНИНИЙ. Комум…15
4. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯТА ПОМПЕЯ ЦЕЛЕРИ-НА. Благодарност за гостоприемство…15
5. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ РОМАН. Страховете на Регул…16
6. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТАЦИТ. Плиний — ловец…19
7. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ОКТАВИЙ РУФ. Проблеми по делото на провинция Бетика…20
8. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ САТУРНИН. Речта при откриване на библиотеката в Комум…21
9. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФУНДАН. Животът в града и на село…24
10. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КЛЕМЕНТ. Философът Евфрат…25
11. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФАБИЙ ЮСТ. Кратко писъмце…26
12. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЦЕЛЕСТИЙ ТИРОН. Смъртта на Корелий Руф…27

13. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СОЗИЙ СЕНЕЦИОН. Безразличие към поезията…29
14. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЮНИЙ МАВРИК. Женитбени проекти…30
15. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СЕПТИЦИЙ КЛАР. Приятелски упрек…32
16. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЕРУЦИЙ. Талантът на Помпей Сатурнин…32
17. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КОРНЕЛИЙ ТИЦИАН. Почит към Луций Силан…34
18. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СВЕТОНИЙ ТРАНКВИЛ. Колебанията на Транквил…34
19. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ РОМАЦИЙ. Грижа за приятеля от детинство…35
20. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ. Стиловете на речта…36
21. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПЛИНИЙ ПАТЕРН. Благодарност…40
22. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАТИЛИЙ СЕВЕР. Болестта на Аристон…41
23. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПОМПЕЙ ФАЛКОН. Задълженията на трибуна срещу задълженията на адвоката…43
24. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ БЕБИЙ ХИСПАН. Имение за един интелектуалец…44
КНИГА ВТОРА
1. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ РОМАН. Погребението на Вергиний Руф…47
2. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПАВЛИН. Упреци за нехайството на приятеля…49
3. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ НЕПОТ. Ораторът Исей…50
4. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯТА КАЛВИНА. Зестра за Калвина…52
5. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЛУПЕРК. Литературно сътрудничество…53
6. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АВИТ. Вечеря у скъперника…54
7. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАКРИН. Статуите на Вестриций Спурина и сина му Котий…56
8. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАНИНИЙ. Оплакване…57
9. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АПОЛИНАР. Кариерата на Секст Еруций…57

10. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ОКТАВИЙ. Насърчения към събрат по перо…59
11. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АРИАН. Процесът срещу Приск…60
12. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АРИАН. Новини от сената…64
13. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПРИСК. Търсене на покровител за Воконий Роман…65
14. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАКСИМ. За упадъка в съдебното красноречие…66
15. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ВАЛЕРИАН. Кратка записка…68
16. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АНИАН. Завещанието на Ацилиан…69
17. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ГАЛ. Лаврентинската вила…69
18. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАВРИК. Грижи за племенниците на Маврик…74
19. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЦЕРИАЛ. Тревоги и колебания…75
20. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАЛВИЗИЙ. Безчестия- та на Регул…76
КНИГА ТРЕТА
1. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАЛВИЗИЙ РУФ. Старостта на Спурина…81
2. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ВИБИЙ МАКСИМ. Препоръка за приятел…83
3. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯТА КОРЕЛИЯ ХИСПУЛА. Грижи за възпитанието на младежта…84
4. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЦЕЦИЛИЙ МАКРИН. Делото на провинция Бетика…85
5. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МА КЪР. Произведенията и начинът на живот на Плиний Стари…87
6. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АНИЙ СЕВЕР. Коринтската статуя…90
7. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАНИНИЙ РУФ. Да оставим нещо, с което да докажем, че сме живели…91
8. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СВЕТОНИЙ ТРАНКВИЛ. Трибунство за Цецилий Силван…93
9. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КОРНЕЛИЙ МАНИЦИАН. Проконсулството на Цецилий Класик…94
10. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОИТЕ ВЕСТРИЦИЙ СПУРИНА И КОТИЯ. Посмъртно похвално слово за Котий…99
11. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЮЛИЙ ГЕНИТОР. Просслава на философа Артемидор…100
12. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАТИЛИЙ СЕВЕР. Уговорка за вечеря…101
13. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ВОКОНИЙ РОМАН. Необходимост от рецензия…102
14. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АЦИЛИЙ. Македон Ларций…103
15. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СИЛИЙ ПРОКУЛ. Насърчения към един приятел поет…104
16. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ НЕПОТ. Прослава на една забележителна римлянка…105
17. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЮНИЙ СЕРВИАН. Кратка записка…106
18. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ВИБИЙ СЕВЕР. Подготовка за публично четене на панегирика към Траян…107
19. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАЛВИЗИЙ РУФ. Мерки за преодоляване на кризата в чифлиците…109
20. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МЕЗИЙ МАКСИМ. Тайно гласуване за предотвратяване на повлияването по време на избори…110
21. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КОРНЕЛИЙ ПРИСК. Смъртта на приятеля — поета Марциал…112
КНИГА ЧЕТВЪРТА
1. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФАБАТ, ДЯДО НА СЪПРУГАТА МУ. Обещание за посещение…117
2. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АТИЙ КЛЕМЕНТ. Смъртта на сина на Регул…118
3. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АРИЙ АНТОНИИ. Похвала за таланта на Арий Антонии…119
4. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СОЗИЙ СЕНЕЦИОН. Препоръка за Варизидий Непот…120
5. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЮЛИЙ СПАРС. Едно публично четене…121
6. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЮЛИЙ НАЗОН. Кратко писъмце…121
7. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАЦИЙ ЛЕПИД. Поведението на Регул след смъртта на сина му…122
8. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АРИАН МАТУР. Благодарност за поздравления по случай избора на Плиний за авгур …123
9. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КОРНЕЛИЙ УРС. Делото срещу Юлий Бас…124
10. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СТАЦИЙ САБИН. Завещанието на Сабина…127
11. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КОРНЕЛИЙ МИНИ- ЦИАН. Процесът срещу весталката Корнелия…128
12. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАТУР АРИАН. Честната постъпка на Марцелин…130
13. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ. Проект за устройване на училище в Комум…131
14. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПАТЕРН. Стиховете на Плиний…132
15. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МИНИЦИЙ ФУНДАН. Препоръка за Азиний Бас…134
16. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ВАЛЕРИЙ ПАВЛИН. Успех в реториката…136
17. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КЛУЗИНИЙ ГАЛ. Спомен за Корелий…136
18. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АРИЙ АНТОНИИ. Похвала към приятел…138
19. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯТА КАЛПУРНИЯ ХИС- ПУЛА, ЛЕЛЯ НА СЪПРУГАТА МУ. Калпурния…138
20. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ НОВИЙ МАКСИМ. Похвала…139
21. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ВЕЛИЙ ЦЕРИАЛ. Скръбната участ на семейството на Хелвидий…140
22. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СЕМПРОНИЙ РУФ. Смелостта на Маврик…140
23. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПОМПОНИЙ БАС. Красотата на свободното време…142
24. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФАБИЙ ВАЛЕНТ. Превратностите на съдбата…142
25. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МЕЗИЙ МАКСИМ. Злоупотреби при тайното гласуване…143
26. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МЕЦИЛИЙ НЕПОТ. Приятелско обещание…144
27. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПОМПЕЙ ФАЛ КОН. Похвала към поетическия талант на Сенций Авгурин…145
28. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ВИБИЙ СЕВЕР. Приятелска молба…146
29. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ РОМАЦИЙ ФИРМ. Строгият претор Непот…146
30. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЛИЦИНИЙ СУРА. Необикновеният извор край Комум…147
КНИГА ПЕТА
1. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АНИЙ СЕВЕР. Спор за наследство…151
2. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАЛПУРНИЙ ФЛАК. Приятелска благодарност…153
3. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТИТИЙ АРИСТОН. Спор…153
4. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЮЛИЙ ВАЛЕРИАН. На- чало на съдебно разследване…155
5. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ НОВИЙ МАКСИМ. Смъртта на Гай Фаний…156
6. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ДОМИЦИЙ АПОЛИНАР. Вилата в Етрурия…157
7. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАЛВИЗИЙ РУФ. Завещанието на Сатурнин…164
3. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТИТИНИЙ КАПИТОН. История или реторика…165
9. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СЕМПРОНИЙ РУФ. Строгостта на претора Непот…167
10. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СВЕТОНИЙ ТРАНКВИЛ. Подкана за публикуване…168
11. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАЛПУРНИЙ ФАБАТ, ДЯДО НА СЪПРУГАТА МУ. Проявената щедрост доставя радост…169
12. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТЕРЕНЦИЙ СКАВЪР. Приятелска молба…169
13. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ВАЛЕРИАН. Мерки срещу съдебната корупция…170
14. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПОНЦИЙ АЛИФАН. Награда за достойнствата на гражданина…172
15. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АРИЙ АНТОНИИ. Насърчение…173
16. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЕФУЛАН МАРЦЕЛИН. Мъртвата дъщеря…173
17. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ВЕСТРИЦИЙ СПУРИНА Публичното четене на Калпурний Пизон…175
18. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАЛПУРНИЙ МАКЪР. Хубостите на лятото..176
19. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПАВЛИН. Грижа за Зосим…176
20. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КОРНЕЛИЙ УРС. Процесът на витинците срещу Варен…177
21. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПОМПЕЙ САТУРНИН. Тъжна вест за Авит…179
КНИГА ШЕСТА
1. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТИРОН. Нетърпението на приятеля…183
2. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АРИАН. Обичаите на Ре- гул в съда…184
3. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ВЕР. Грижи за едно малко имение…185
4. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯТА КАЛПУРНИЯ. Мъка по любимата съпруга…186
5. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ УРС. Недостойни дела в сената…187
6. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФУНДАН. Кандидатурата на Юлий Назон…188
7. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯТА КАЛПУРНИЯ. Утешението…189
8. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПРИСК. Молба за приятеля Атилий Кресцент…189
9. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТАЦИТ. В полза на Назон…191
10. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АЛБИН. Нехайство към славата на Вергиний Руф…191
11. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАКСИМ. Радост за бъдещето…192
12. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФАБАТ, ДЯДО НА СЪПРУГАТА МУ. Искреността е най-важна…193
13. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ УРС. Спорове в сената…194
14. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАВРИК. Отговор на покана за гостуване…194
15. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ РОМАН. Случка при публично четене…195
16. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТАЦИТ. Смъртта на Плиний Стари при изригването на вулкана Везувий…196
17. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ РЕСТИТУТ. Едно публично четене…199
18. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ САБИН. Съгласие за защита на град Фирм… 200
19. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ НЕПОТ. Повишаването на цената на земите.200

20. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТАЦИТ. Преживяванията на Плиний Млади при изригването на вулкана Везувий…201
21. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАНИНИЙ. Публично четене на комедия…204
22. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТИРОН. Безчестната постъпка на Монтаний Атицин…205
23. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТРИАРИЙ. Покровителство над начинаещия адвокат Рузон…206
24. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАКЪР. Кой може да стане известен…207
25. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ХИСПАН. Загадъчното изчезване на Робуст…208
26. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СЕРВИАН. Поздравление по случай годеж…208
27. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СЕВЕР. Почит към принцепса…209
28. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПОНЦИЙ. Шеговита благодарност…210
29. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КВАДРАТ. Видовете съдебни процеси според Тразеа и Плиний…210
30. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФАБАТ, ДЯДО НА СЪПРУГАТА МУ. Вила Камилиана…212
31. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КОРНЕЛИАН. Съдебни заседания на Траян в град Центум Целе…213
32. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КВИНТИЛИАН. Сватбен дар…215
33. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ РОМАН. Защита на Атия Вириола…216
34. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАКСИМ. В памет на любимата жена…217
КНИГА СЕДМА
1. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ГЕМИН. Съвети към болния приятел…221
2. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЮСТ. Любезно отклоняване на молба…222
3. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПРЕЗЕНТ. Покана за завръщане в Рим…223
4. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПОНЦИЙ. Поетическата кариера на Плиний…224
5. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯТА КАЛПУРНИЯ. Копнеж по отсъствуващата съпруга…225
6. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАКРИН. Продължение на делото срещу Варен…226
7. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ САТУРНИН. Насърчение към приятел…227
8. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПРИСК. Кратка записка…228
9. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФУСК. Съвети за заниманията с литература…228
10. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАКРИН. Приключване на делото срещу Варен…231
11. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФАБАТ, ДЯДО НА СЪПРУГАТА МУ. Продажба на имения…231
12. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МИНИЦИЙ. Критика към атицизма…232
13. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФЕРОКС. Комплимент към приятел…233
14. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯТА КОРЕЛИЯ. Уреждане на финансови въпроси между приятели…234
15. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ САТУРНИН. Ежедневието на Плиний и Сатурнин…234
16. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФАБАТ, ДЯДО НА СЪПРУГАТА МУ. Приятелството между Плиний и Тирон…235
17. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЦЕЛЕР. Ползата от четене пред публика…235
18. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАНИНИЙ. Подаръкът…237
19. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПРИСК. Фания…238
20. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТАЦИТ. Тясната връзка между Плиний и Тацит…240
21. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КОРНУТ. Болестта на Плиний…241
22. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФАЛКОН. Похвални думи за Корнелий Минициан…242
23. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФАБАТ, ДЯДО НА СЪПРУГАТА МУ. Тирон…242
24. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ГЕМИН. Наследникът на Умидия Квадратила…243
25. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ РУФ. Неизвестните специалисти по литература…244
26. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАКСИМ. Размишление…245
27. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СУРА. Истории за призраци…246
28. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СЕПТИЦИЙ. Обичта към приятелите…248
29. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МОНТАН. Възмущение по повод паметника на Палант…249

30. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ГЕНИТОР. Занимания вън от Рим…250
31. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КОРНУТ. Похвални думи за Клавдий Полион…250
32. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФАБАТ, ДЯДО НА СЪПРУГАТА МУ. Най-хубавата украса за градовете са техните граждани…252
33. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТАЦИТ. За справедливостта при водене на дела…252
КНИГА ОСМА
1. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СЕПТИЦИЙ. Болестта на Енколп…257
2. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАЛВИЗИЙ. Разумна търговска сделка…257
3. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СПАРС. Внимание към приятеля…258
4. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАНИНИЙ. Нетърпение…259
5. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ГЕМИН. Тежката загуба на Макрин…260
6. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МОНТАН. Наградата на Палант…261
7. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТАЦИТ. Приятелски обмен на книги между двама писатели…264
8. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ РОМАН. Клитумн…265
9. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ УРС. Дългът към приятелите…266
10. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФАБАТ, ДЯДО НА СЪПРУГАТА МУ. Загриженост за продължаване на рода…267
11. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯТА ХИСПУЛА. Премеждието…267
12. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МИНИЦИАН. Похвала за Тициний Капитон…268
13. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ГЕНИАЛ. Насърчение…269
14. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АНТОНИИ. Консултация по процедурни правила в сената…270
15. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЮНИОР. Обещание…274
16. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПАТЕРН. Човечност към робите…275
17. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАКРИН. Наводнения и бури…276
18. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ РУФИН. Завещанието на Домиций Тул…277

19. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАКСИМ. Молба до приятеля…279
20. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ГАЛ. Чудното езеро Вадимон…280
21. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АРИАН. Публично четене…281
22. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ГЕМИН. Необходимо е да бъдем умерени…283
23. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАРЦЕЛИН. Смъртта на Юлии Авит…283
24. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАКСИМ. Преклонение пред Елада…285
КНИГА ДЕВЕТА
1. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАКСИМ. Неиздадените книги…289
2. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ САБИН. Писмо до приятел във войската…290
3. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПАВЛИН. Мнение за щастието…291
4. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАКРИН. Приятелска записка…292
5. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТИРОН. Насърчение…292
6. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАЛВИЗИЙ. Антипатия към цирковите игри…293
7. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ РОМАН. Строители…294
8. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АВГУРИН. Благодарност…295
9. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КОЛОН. Съболезнования по повод смъртта на Помпей Квинциан…295
10. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТАЦИТ. Минерва или Диана…296
11. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ГЕМИН. И провинцията цени моите произведения…297
12. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЮНИОР. Съвети за снизходителност при възпитанието на синовете…297
13. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КВАДРАТ. Отмъщението за Хелвидий…298
14. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТАЦИТ. Дълг към бъдещето…302
15. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФАЛКОН. Писмо от Етрурия…302
16. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАМИЛИАН. Ежедневни грижи…303
17. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ГЕНИТОР. Мъдър съвет за търпимост…303
18. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ САБИН. Благодарност…304
19. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ РУЗОН. Сравнение между Вергиний Руф и Фронтин…305
20. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ВЕНАТОР. На гроздобер…306
21. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ САБИНИАН. Молба в защита на освободения роб на приятеля…307
22. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ СЕВЕР. Похвала към поета Пасен Павел…308
23. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАКСИМ. Известността на Плиний…309
24. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ САБИНИАН. Търпимост към грешките на робите…310
25. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МАМИЛИАН. Стиховете на Плиний сред римските бойни орли…310
26. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ЛУПЕРК. Литературна критика…311
27. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПАТЕРН. Силата на историята…314
28. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ РОМАН. Радост от писмата на приятел…314
29. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ РУСТИК. Приятелска молба…315
30. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ГЕМИН. Истинската щедрост… 316
31. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ САРД. Похвала към творбата на Сард…317
32. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТИЦИАН. Записка…317
33. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ КАНИНИЙ. Делфинът…318
34. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ТРАНКВИЛ. Тревоги при излизане пред публика…320
35. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ АПИЙ. Благодарност…320
36. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФУСК. Ежедневието в Етрурия…321
37. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ПАВЛИН. Криза в чифлиците…322
38. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ САТУРНИН. Похвални думи за Руф…323
39. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ МУСТИЙ. План за възстановяване на древен храм…323
40. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО СВОЯ ФУСК. Почивката в лав- рентинското имение…234
КНИГА ДЕСЕТА
Писма на Плиний Млади до император Траян с отговорите на императора…327
1. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Поздравление…327
2. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Благодарност за удостояване с правата на многодетните…328
3-А. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Уважение към сената…328
З-Б. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…329
4. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Молба за приемане на Воконий Роман в сенаторското съсловие…329
5. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Молба за удостояване с римско гражданство на освободени роби…330
6. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Формалностите по удостояване с римско гражданско право…331
7. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…332
8. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН.Искане на отпуск за построяване на храм…332
9. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…333
10. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Благодарност за даване на римско гражданско право…334
11. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Молба за даване на римско гражданско право…334
12. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Застъпничество за кандидата за претор Сура…335
13. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Молба за удостояване с жреческа длъжност…335
14. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Поздравление по случай победата над даките…336
15. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Известие за благополучно пътуване…336
16. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…336
17-А. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Пристигането във Витиния и първите административни задачи…337
17-Б. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Първи мерки…337
18. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…338
19. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Допитване…338
20. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…339
21. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Молбата на Гавий Бас…339
22. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…340
23. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Проект за баня в Пруса…340
24. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…340
25. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Кратко сведение…341
26. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Препоръка за Розиан Гемин…341
27. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. В провинцията е нужна здрава защита…342
28. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…342
29. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Относно наказанията на робите…342
30. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…343
31. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Допитване за наказание на държавни роби…343
32. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…344
33. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Запитване по повод избухването на един пожар…345
34. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…345
35. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. За благото на императора…346
36. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…346
37. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Запитване по повод построяване на водопровод …346
38. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…347
39. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. За благоустрояването на провинцията…347
40. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…348
41. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН Грижи за благоустрояването на провинцията…349
42. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…350
43. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Грижи за ограничаване разноските на византионците…350
44. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…351
45. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Допитване за препоръчителните писма…351
46. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…351
47. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. За самоуправлението на провинция Апамея…352
48. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…352
49. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Прастарият храм…353
50. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…353
51. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Благодарност от името на семейството…353
52. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Тържества в чест на принцепса…354
53. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…354
54. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Финансови проблеми на провинцията…355
55. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…355
56. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Запитване по въпроса за заточените в провинцията…356
57. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…357
58. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Съдебен процес…357
59. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Молбата на Архип…359
60. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…360
61. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Честолюбив проект…360
62. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…361
63. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Дипломатическа кореспонденция…362
64. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Бързо писмо…362
65. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Относно положението и изхранването на подхвърлените деца…362
66. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…363
67. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Пратеникът на цар Савромат на път за Рим 364
68. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. За пренасяне останките на близките покойници…364
69. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…365
70. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Парцел за построяване на баня в Пруса…365
71. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…366
72. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. За някои права на гражданите…366
73. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…367
74. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Случаят с Калидром…367
75. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Завещанието на Юлий Ларг…368
76. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…368
77. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Грижите за град Юлиопол…368
78. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…369
79. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Възрастови ограничения в избора за магистрати и за сената…369
80. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…370
81. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Разследването в Пруса…371
82. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…372
83. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. В изпълнение на молбата от жителите на Никея…372
84. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…373
85. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Препоръка за Максим…373
86-А. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Препоръка за Гавий Бас…373
86-Б. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Препоръка за Фабий Валент…374
87. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Похвала за баща и син…374
88. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Благо- пожелание по случай рождения ден на императора…375
89. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…375
90. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Здравеопазването на хората в провинцията…375
91. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…376
92. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. За самоуправлението на град Амис…376
93. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…377
94. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Застъпничество за Светоний Транквил…377
95. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…378
96. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Запитване за отношението към християните…378
97. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…380
98. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Санитарни съоръжения в Амастрия…380
99. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…381
100. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Почит към боговете и принцепса…381
101. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…381
102. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Празнуване на деня на осиновяването на Траян от Нерва…382
103. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…382
104. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Молба за даване на римско гражданско право…382
105. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…383
106. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Молба за застъпничество…383
107. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…383
108. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Авторитетът на императора гарантира правата…384
109. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…384
110. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Спорът между Евдик и Пизон…385
111. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…385
112. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Такса за новоизбраните градски съветници…386
113. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…386
114. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Социално-правни колебания…387
115. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…387
116. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. За ограничаване на разточителствата при женитби, встъпване в длъжност или освещаване на обществена сграда…388
117. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…388
118. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. За привилегиите на победителите в големите игри…389
119. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…389
120. ГАЙ ПЛИНИЙ ДО ИМПЕРАТОР ТРАЯН. Допълнително съобщение за използуване на препоръчително писмо…390
121. ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДО ПЛИНИЙ…390
БЕЛЕЖКИ…391

Препоръчани книги

Светогорецът

20,00 лв.

Издателство „Либрум“ предлага на българския читател първата преведена и издадена на български език повест притча на популярния в целия православен свят писател – ...

18,00 лв.

Главният терой на книжката "От Аз-град в Ти-град" - Инатчо - е момче от Аз-град, което е решено да намери Ти-град. Той е упътен единствено от съвета на царицата н...

8,00 лв.27,57 лв.

Книгата "Великият Дизайнер. Задочен дебат със Стивън Хокинг" отстранява вековни заблуди. На първо място сред тях е клеветата за несъвместимостта между християнска...

От издателство Librum

20,00 лв.

Издателство „Либрум“ предлага на българския читател първата преведена и издадена на български език повест притча на популярния в целия православен свят писател – ...

12,00 лв. за 1 месец

Абонаментният план отключва всички книги, статии и периодични издания с абонаментен достъп в категория "Издания с абонамент" за онлайн четене за период от 1 месец...

8,00 лв.27,57 лв.

Книгата "Великият Дизайнер. Задочен дебат със Стивън Хокинг" отстранява вековни заблуди. На първо място сред тях е клеветата за несъвместимостта между християнска...
Количка0
Вашата количка е празна
Продължете пазаруването
Търсене
×
Изберете код за отстъпка

Уважаеми читатели,

Librum.bg използва функционални „бисквитки“, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални „бисквитки“ на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на „бисквитки“.

Допълнителни „бисквитки“ на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.