Основни идеи в светата Евхаристия

Предлагано от:

В Студията:

  • Общо за изяснението на св. Евхаристия – дух и насоки на тълкуване, кратък исторически преглед
  • Светата Евхаристия като жертва
  • Светата Евхаристия като тайнство
  • Св. Евхаристия като мистично ядене и пиене, възвестяване на Новия Завет, като благодарствена служба, символично изобразяване на смъртта и земния живот на Господ Иисус Христос и др.

————————————————————

Студията е със свободен достъп

Страници: 31
ISBN: N/A
Инвентарен № 19503 Категории: , Тематика: Издателство:

В: Годишник на Духовната академия “Св. Климент Охридски”, София, т. XII (XXXVIII), 1, 1962-1963

 

 

Kozhuharov_Osn_Idei_Evharistia

Каталог