20,00 лв.

Около Чарлз Тейлър. Религия и политика - безпокойствата на модерността

Предлагано от:
Изберете опция:
Около Чарлз Тейлър. Религия и политика - безпокойствата на модерността – Книжно копие
20,00 лв.

Спечелете до 1 740 Точки.

Издание: г.
Корици: Меки
Състояние: Ново
Страници: 348
ISBN-10: 954-9567-23-0; ISBN-13: 978-954-9568-23-6
Инвентарен № 28216 Категории: , Тематика: Издателство:

Всяка нова идентификация и нова дефиниция предполагат уязвимост: уязвимост, породена по два начина, не само защото вътре във въпросната общност някои хора са казали: “вижте, това не е ислямската религия!”. Винаги ще има оспорвания, не е възможно да няма. Но уязвимост също така, която се дължи именно на този международен контекст, на тази интернационализация, можем да кажем дори глобализация, в рамките на която се разгръщат всички конфликти.

Днес тези конфликти се разбиват винаги пред погледа на другия. Аз не споря само с моите съграждани – събратя по религия, мюсюлманите, по въпроса какво е ислямът; това е въпрос,, който днес се обсъжда навсякъде и от всички. Погледът на другите е прикован в този въпрос. Те имат какво да кажат по него. Някои дори имат твърде много неща за казване, а оттук и дестабилизацията, придаването на уязвимост на идентичността, които идват както от вътрешните борби, така и отвън. Това очевидно създава основа за наистина ужасни конфликти.

С други думи, често решението на проблема с новата дефиниция на уязвимата идентичност се търси, като хората се мобилизират срещу някакъв външен враг, който в някакъв смисъл става много удобна фигура за единодушна вътрешна мобилизация.

Каталог