18,00 лв.

Образуване на българската народност

Предлагано от:

Предлаганият труд има за задача да проследи продължителния процес на формиране на българската народност, като се започне още от епохата на траките и се стигне до края на X в. най-напред са разгледани въпроси около състоянието на тракийския етнос до идването на славяните.

След това подробно в социално-икономически, политически, езиков и битов аспект се проследява процесът на постепенното сливане на славяните с прабългарите. Изяснена е крайната пълна победа на славянския етнос, успял да асимилира и траки, и прабългари.

Специално внимание е отделено на терминологичните изменения в изворите, които свидетелствуват за образуването на един-единен български народ в трите краища на средновековна България — Мизия, Тракия и Македония.

Книгата е предназначена за научни работници, студенти, учители и проявяващи специален интерес към разработения въпрос.

Изберете опция:
Образуване на българската народност – Отпечатване в книжен формат
18,00 лв.

Спечелете до 1 566 Точки.

Корици: Твърди
Състояние: Отлично
Страници: 416
ISBN: N/A

Книгата разглежда въпроса за формиране на българската народност. В хронологичен ред са представени данни из областта на историята, археологията, лингвистиката, етнографията, топонимията и антропологията, отвеждащи към далечното минало на българските земи и на българския народ.

Изследването е фокусирано върху:

  • Изясняване на понятието за “народност” като специфичен вид “историческа хореография” и етническа общност;
  • Траки, славяни и прабългари;
  • Народностно самосъзнание по време на византийското владичество;
  • Изграждането на българската народност и завършването на етногеничния процес.

——————————————————————————————-

При избор на опция „отпечатване в книжен формат“ поръчвате ксерокопие, което ще бъде подвързано като книга и доставено до посочен от Вас адрес от куриерска фирма „Спиди“ при завършване на поръчката.

 

Въведение

НАРОДНОСТТА КАТО ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ . . . . . . . . . . . 15
ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ . . . . . . . . . . . 39

ГЛАВА ПЪРВА. Тракийският етнически субстрат

ТРАКИТЕ ДО ПАДАНЕТО ИМ ПОД РИМСКА ВЛАСТ . . . . . . . . . . . 47
ТРАКИТЕ ПОД РИМСКА И ВИЗАНТИЙСКА ВЛАСТ . . . . . . . . . . . 74

ГЛАВА ВТОРА. Славяни прабългари

ПОЯВА НА СЛАВЯНИТЕ И ПЪРВИ НАПАДЕНИЯ В БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ . . . . . . . . . . . 103
ПЪРВИ НАПАДЕНИЯ НА ПРАБЪЛГАРИТЕ В БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ . . . . . . . . . . . 116
ЗАСЕЛВАНЕ НА СЛАВЯНИТЕ В БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ. АСИМИЛАЦИЯ НА ТРАКИТЕ . . . . . . . . . . . 136
ЗАСЕЛВАНЕ НА ПРАБЪЛГАРИТЕ В БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ И ОБРАЗУВАНЕ НА СЛАВЯНО-БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА . . . . . . . . . . . 190

ГЛАВА ТРЕТА. Изграждане на българската народност

УКРЕПВАНЕ НА СЛАВЯНО-БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ВКЛЮЧВАНЕ НА СЛАВЯНСКИТЕ ПЛЕМЕНА ОТ БЪЛГАРСКАТА ГРУПА В НЕЙНИТЕ ПРЕДЕЛИ . . . . . . . . . . . 215
РАЗВИТИЕ НА ЕТНОГЕНИЧНИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ VIII ВЕК . . . . . . . . . . . 226
РАЗВИТИЕ НА ЕТНОГЕНИЧНИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА IX ВЕК . . . . . . . . . . . 238

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. Завършек на етногеничния процес

ВЪВЕЖДАНЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО КАТО ОФИЦИАЛНА РЕЛИГИЯ . . . . . . . . . . . 265
ПОБЕДА НА СЛАВЯНСКИЯ ЕЗИК И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ . . . . . . . . . . . 272
ЕЗИК, САМОСЪЗНАНИЕ И МАТЕРИАЛНА КУЛТУРА КАТО ОСНОВНИ ЧЕРТИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ . . . . . . . . . . . 283 
БЪЛГАРСКОТО НАРОДНОСТНО ИМЕ . . . . . . . . . . . 315

ГЛАВА ПЕТА. Българската народност през периода на византийско владичество

НАРОДНОСТНО САМОСЪЗНАНИЕ . . . . . . . . . . . 351
ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ . . . . . . . . . . . 360
БЪЛГАРСКОТО НАРОДНОСТНО ИМЕ . . . . . . . . . . . 370

Каталог