Предлагано от: Librum
18,00 лв.

Невербалната комуникация в телевизията

Инв. № 36692
954-8021-15-3

Книжно копие

Информация за книгата:

Корици:

Меки
Издание: 2002г.

Страници:

138
Издателство:Сема РШ

Състояние:

Отлично
18,00 лв.

Невербалната комуникация в телевизията

Изчерпан

Loading...

Интересът към невербалната комуникация във все повече научни разработки не е случаен. Поради спецификата на този тип комуникация теоретичните разработки винаги изхождат от практиката и са ориентирани към нея. Настоящата работа се опира на конкретни наблюдения на речевото общуване в телевизионните публицистични предавания и въз основа на анализа на събрания богат архив се правят редица изводи с теоретично и практическо приложение.

“Невербалната комуникация в телевизията” разглежда речевото съобщение като съвкупност от вербални и невербални компоненти. Следователно проучването на невербалните средства трябва да отчете тяхната обвързаност с вербалните и присъствието им в структурата на речевите актове. Този подход анализира невербалните средства не като отделна семиотична система, а “само като функционална част, подчинена на вербалния акт”. За да се подчертае тясната връзка и подчинената функция на този тип невербални компоненти спрямо езиковата система, те се обозначават като паралингвистични.

“Невербалната комуникация в телевизията” изследва невербалните (паралингвистичните) средства в публицистични телевизионни програми на български език, независимо дали компенсират или синхронизират вербалното изказване, но задължително включени в израза.

Невербалната комуникация в телевизията се ограничава до описанието и анализа на паралингвистичните кинетични средства, включващи жестове, мимики, телодвижения, които са част от вербалното съобщение и са пряко свързани с речевото взаимодействие.

Разглеждат се две групи паралингвистични средства:

  1. Употреба на паралингвистични средства при вербални изказвания със “служебни” функции:
  • за реализиране на речевия етикет;
  • за поддържане на контакта (пр. запълване на паузи при затруднение, речеви грешки и корекция и др.);
  • за прекъсване на контакта;
  • за привличане на вниманието;
  • за смяна или потвърждаване на комуникативните роли (даване или вземане на думата);
  • за проверка на канала и кода (за “удостоверяване” на възприемане и разбиране);
  • за структурно оформяне на изказването (в рамките на изказването).

2.  Участие на паралингвистичните средства в изграждането и развитието на “същинските” изказвания (с компенсираща или синхронизираща функиця).

невербалната комуникация в телевизията - съдържание

Препоръчани книги

От издателство Librum

Уважаеми читатели

Librum.bg използва функционални “бисквитки”, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални “бисквитки” на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на “бисквитки”.

Допълнителни “бисквитки” на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.