Images of SS Cyril and Methodius Throughout History

Предлагано от:

„Св. Методий, Европа и България” („Der heilige Methodius, Europa und Bulgarien”)

  • Юбилеен сборник по случай 50-годишнината от почитането на св. Св. Кирил и Методий в Елванген и 10-годишнината от основаване на Югоизточноевропейския-български културен институт (Методиев център) в Елванген, филиал на БКИ Берлин.
Автор:
Издание: г.
ISSN: 2628-9741
Инвентарен № 21255 Категории: , Тематика:

Издава се по инициатива на Е. Иванов, М. Илерт и И. Найденов като част от научната монографична поредица „Eastern Church Identities” (Brill – Ferdinand Schöningh, Berlin/Paderborn 2021, ISSN 2628-9741).

Научна редакция: П. Шрайнер, И. Христов, Е. Иванов

Езикова редакция и корекции: Х. Хибер, С. Бигам, Е. Иванов

Сборникът е съвместен проект на Методиевия център в Елванген, Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, ЕКД Хановер и научната редколегия на „Eastern Church Identities”.

Научните публикации са от областта на медиевистиката, църковната история и археология, средновековната философия, старозаветната и новозаветната библеистика, литургиката, християнското изкуство, славянската палеография и архивистика. Авторите са утвърдени учени в България и чужбина. Текстовете и илюстрациите към тях се публикуват за първи път и съдържат неизвестни или малко известни свидетелства за живота и делото на св. св. Кирил и Методий, техните ученици, както успешното продължение Кирило-Методиевското дело в България.

Content_Book_Ellwangen_2021 (1)

Каталог