Християнското всеединство като проблема в православното богословие

Предлагано от:

Материалът е със свободен достъп при избор на опцията “чети онлайн”

 

Издание: г.
Страници: 44
ISBN: N/A

В: Годишник на Духовната академия “Св. Климент Охридски”, София, т. IV (XXX), 1, 1954-1955

В студията:

  1. Библейска основа
  2. Трагедия на раздялата – загубеното единство на Св. Църква Христова
  3. Догма и разделение – исторически, вероизповедни предпоставки  и логически заключения
  4. Същината на Църквата и движението за общохристиянско църковно единство
Tsankov_Christianskoto_Vseedinstvo

Каталог