Характерни особености на Притчи Соломонови

Предлагано от:

Характерни особености на Притчи Соломонови – Иван Марковски

Авторът прави най-обща характеристика на някои по-значителни Притчи Соломонови.

В статията:

  1. Разяснение на думата “Притча”
  2. Книгата Притчи Соломонови и нейният автор
  3. Разглеждане на по-важните Притчи
  • Притчи за Божиите свойства – Всезнание и Всемогъщество
  • Притчи, които се отнасят до личния живот на човека
  • Притчи, които се отнасят за семейния живот
  • Притчи, които се отнасят до обществения живот

—————————————————–

Имате опция да разгледате книгата при заплащане на абонаментен достъп, който отключва всички книги с абонаментен достъп в Librum.

Към абонаментния достъп

Също може да ви хареса…

Издание: г.
Страници: 16
ISBN: N/A
Инвентарен № 19941 Категории: , , Тематика: Издателство:

Характерни особености на Притчи Соломонови – Иван Марковски

В: Годишник на Духовната академия “Св. Климент Охридски”, София, т. XII (XXXVII), 9, 1962-1963

Това съдържание е достъпно след заплащане за абонаментен достъп.

Също може да ви хареса…

Каталог