27,00 лв.

Царствено свещенство

Предлагано от:

Канонично изследване върху развитието на йерархическите служения и устройството на църквата през ІV век

Налично

Закупуването на този продукт ще Ви даде 2 349 Точки!

Издание: г.
Корици: Меки
Състояние: Ново
Страници: 290
ISBN: 978-954-2972-87-7
Инвентарен № 26811 Категории: , , Тематики: , , Издателство:

Книгата е опит да се изложи учението на Православната църква относно нейните йерархически служения и устройството, което те изграждат. Служенията са изследвани както през призмата на богословието, отразено в каноните на Църквата, така и в контекста на социалните фактори и дадености на епохата, в които са формирани.

Защо е нужно да говорим за автентичност на църковното устройство?

  • За да можем да разпознаваме и днес истинното от неистинното, истинското предание (traditio veritatis) от старинната заблуда (vetustas erroris).

Различаването на духовете (срв. 1 Йоан 4:1) е нужно поради факта, че културните и политическите условия, белязали световната история след раждането на Църквата, са оказвали влияние както върху живота й като цяло, така и върху нейното устройство.

Каталог