Църковната дисциплина и по-специално с оглед към християнския брак

Авторът разглежда подробно необходимостта и смисъла на дисциплина, на дисциплинарен съд в Църквата, кои са по-големите църковни престъпления, кои са основните органи на съдопроизводство и кои са основнита принципи, правила и църковни догми в християнския брак.

—————————————————————————

Студията е със свободен достъп

 

Издание: г.
Страници: 51
ISBN: N/A

Годишник на Духовната академия “Св. Климент Охридски”, 1951

Tzankov_Church_Disciplinal

Каталог