4,00 лв.

Човекът е съработник на Бога

Предлагано от:

Опит за етико-антропологичен обзор на посланията на св. ап. Павел.

Студията се прави обзор на антропологичните и етичните представи за плътта и тялото; душата и ума; съвестта, сърцето и духа на човека; Божият образ в посланията на св. ап. Павел.

Изберете опция:
Човекът е съработник на Бога – Отпечатване в книжен формат
4,00 лв.

Спечелете до 348 Точки.

Издание: г.
Корици: Меки
Страници: 77
ISNN: 1310-0319

Съдържание:

  1. Основни антропологични понятия в посланията на св. ап. Павел (Плът и тяло (понятието за “плът” извън обсега на греха; “Плът” в материален смисъл във връзка с греха); Душа и ум; Съвест; Сърце; Духът на човека; Божи образ.
  2. Опит за етико-антропологичен обзор (духовно-нравственото състояние на “естествения” човек; “външен” и “вътрешен” човек; Образът на обновения човек; Човекът е съработник на Бога – Божи образ и човешка личност.)
  3. Главни етико-антропологични тенденции в посланията на св. ап. Павел
  4. Заключение

Каталог