Цена
Цена - slider
5 лв.30 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
археология
Пълен курс по "Библейска археология" от проф. Иван Марковски. Второ, преработено и допълнено издание. Със 115 фигури в текста. Библейската археология е свързана с широк кръг исторически, социални, филологичсески и естествени науки, които допринасят за по-пълното реконструиране на историческото минало, което обхваща обширен географски терен за периода 10 000 г. пр. Хр. – I век сл. Хр. Като източници на Библейската археология се използват едновременно Свещеното Писание и археологическите находки. Изследванията допринасят за осветляване на библейския текст, а последният в много случаи подпомага археолозите при анализа на откритото от тях. Наличен е и един антикварен екзампляр. Много добро състояние. Цена 70 лв.

Отпечатване в книжен формат

28,00 лв.
Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

5,00 лв.
четириевангелие, синопсис, Нов завет
Всички евангелски събития в настоящия синопсис са разпределени в десет отдела, съдържащи 245 параграфа. Някои отдели са разделени от своя страна на подотдели. Също така и някои параграфи на подпараграфи. При определянето на отделните са взети предвид главните евангелски събития и особено пасхите през време на земната обществена дейност на Иисус Христос.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

16,00 лв.
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

видове магия - православно християнско становище
Книгата "За видовете магия" представлява истинска съкровищница на мъдростта на древните отци на Църквата, събрана и систематизирана от атонския подвижник, автор на много трудове, преподобни Никодим Светогорец. Настоящата книга не цели да запознае читателя с начини за правене на магии, а напротив - цели да покаже вредата от магиите за техните вършители и да подтикне към покаяние увлеклите се по тях.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.
За Древнобиблейската хронология - Иван Марковски В: Годишник на Софийския университет, Богословски факултет - том VII, 1929-1930

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

6,40 лв.
етика
Lorem Ipsum

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

15,00 лв.
Първи том на двутомната "Кратка история на съвременните православни църкви" на проф. Иван Снегаров включва история на следните църкви: ЙЕРУСАЛИМСКА, АНТООХИЙСКА, АЛЕКСАНДРИЙСКА, ЦАРИГРАДСКА, КИПЪРСКА, СИНАЙСКА И ГРУЗИНСКА. В него се хвърля поглед поотдевлно върху целия живот на четирите източни патриаршии, които заедно представят общия жи­вот на П р а в о с л а в н а т а   ц ъ р к в а, особено през пе­риода на вселенските събори. Поради това тази книга ще може да служи на студентите богослови и като едно от учебните пособия по обща църковна история. Искам да вяврвам, че моята „Кратка история" ще им даде ясна представа за особения строеж на Православната църква. До­като Католическата църква е външно единна организация, само с един върховен началник - римския епископ (папата), Православната църква изглежда външно неединна, дори според инославните - външно разединена. Обаче това многообразие не е никакъв недостатък на Православната църква, а е благодатно свойство, наследено пряко отъ древната християнска църква (отъ І-IV в.), която също така била раз­делена на много области, т.е. поместни самостойни църкви - тъй, както отделните семейства, образувани от синове и дъщери, са природно богатство на един род. Чрез това свойство на Православната църква е запазена духовната свобода на всеки православен народ, и православната вяра наистина оживотворява неговия дух, подхранва и облагородява него­витте жизнени свойства, действа като двигател на неговото културно развитие. В Православната църква всеки народ се чувствува като цялост, свободен  в Х р и с т а и призван да бъде деен строител на Царството Божие по свой начин и метод, съобразен с неговите особености. Като изучаваме живота на отделните православни църкви, ние се убеждаваме, че те са майки и дъщери, които съставят един свещен род защото ги съединява еднаква вяра в Христа. Тяхното многообразие е израз на органично е д и н с т в о. Tе заедно съставят една света, съборна, т.е. вселенска, и апостолска Църква, защото изповядват едно и също догматическо учение, имат еднакво богослужение и действат по едни и същи основни закони - каноните, съставени или утвърдени от вселенските събори.

Отстъпка

Отпечатване в книжен формат

30,00 лв.
Втори том на двутомната "Кратка история на съвременните православни църкви" на проф. Иван Снегаров включва история на следните църкви: БЪЛГАРСКА, РУСКА и СРЪБСКА. В предговора си към 1 том на тоя труд бях съобщил, че съм приготвил и 2 том от същото ми съчинение, в което влизат очерци за останалите 12 поместни православни църкви, основани през средните векове и в ново време. Обаче в настоящия том, по независящи от мене причини, са поместени само очерците за три църкви: Българска, Руска и Сръбска. Готови са и очерците за останалите църкви (Ромънска, Гръцка, Албанска, Полска, Литовска, Латвийска, Естонска, Финландска и Чешка). Ако се напечатат заедно, те биха съставили от делен 3 том, обаче не изr лежда, че скоро ще може да се осъществи такова издание. Ако не успея да ги издам изцяло, тия очерци може би ще излязат по части в Годишника на Богословския факултет. Вторият начин малко е неудобен за студентите, но като няма друга възможност, ще трябва да се задоволят и с такова обнародване. Все пак трябва да благодаря на Академическия съвет, че ми даде възможност да издам по-голямата част от това мое учебно пособие. Вторият том обхваща историята на старите славянски православни църкви и с това представя пак една цялост. Очеркът за Руската църква е сравнително по-голям, понеже тя е най-близка и най-любима сестра на Българската църква и освен това животът на Руската църква е доста съдържателен.

Отстъпка

Отпечатване в книжен формат

20,00 лв.
Апологетика
Задачата на настоящата схематична библиографска статия, озаглавена "Кратък наръчник по християнска апологетика" е да даде пособие на студентите в богословския факултет при ориентирането им по проблемите на съвременната християнска апологетика и по достъпните им в България пособия на български и чужди езици и да разпредели тези проблеми на групи с оглед към нуждите на студентите. Материалът е разработен в три отдела:
  1. апология на вярата;
  2. апология на религията;
  3. апология на християнството.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

12,00 лв.
Зареждане...

Уважаеми читатели,

Librum.bg използва функционални "бисквитки", позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални "бисквитки" на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на "бисквитки".

Допълнителни "бисквитки" на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.