Цена
Цена - slider
12 лв.20 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
корица
Тази книга има за цел да предложи аретологията като своеобразен ключ за осмислянето на основни истини на богословската антропология в перспективата на динамичното и отговорно следване на светоотеческото богословско предание – в лицето на св. Максим Изповедник – и на тяхното осмисляне от гледна точка на органичния синтез на еклисиологията и антропологията. Съдържанието на тома включва следните три части:
  1. Богословската онтология и хоризонтът на аретологията;
  2. Богословската антропология и хоризонтът на аретологията;
  3. Богословието на подвига като пространство на аретологията.
Препоръчваме книгата на богослови, философи и историци.

Онлайн достъп

Книжно копие

20,00 лв.
корица
Книгата е сборник, който съдържа дванадесет текста, някои от които вече са публикувани в различни специализирани сборници и списания в страната и чужбина. В тях се изследват различни проблеми в областта на християнската антропология и етика, обособени в три раздела.
  • В първия раздел – Антропология са включени две студии, посветени на богословието на личността на св. Максим Изповедник и едно изследване върху антропологията на св. Йоан Лествичник.
  • Вторият и най-обемен раздел – Еклисиология и етика включва в студии, в които се поставят основни теми, свързани с развитието на православното еклисиологично съзнание като се започне от еклисиологичните дилеми в богословието на Ориген и се стигне до предизвикателствата на пиетизма пред съвременното православно богословие. В този раздел се разглеждат и теми като напр. богословието на харизмите в мисълта на св. Василий Велики, еклисиологичните основи на етиката в богословието на св. Йоан Златоуст, еклисиологично-кинонийните основи на подвига у св. Максим Изповедник и т. н.
  • Третият раздел – Православното богословие и етиката на другия съдържа три текста, в които авторът търси богословския отговор на редица екзистенциални въпроси, които съвременната философия поставя като напр. тайната на другостта и на междуличностното отношение с другия, отношението между общението и другостта, еклисиологичните и подвижнически основи на етиката на ближния и т. н.
Авторът търси отговорите на тези въпроси въз основа на еклисиологията и антропологията на светоотеческото богословско предание.

Книжно копие

18,00 лв.
Книгата "Църквата и духът на времето (Теми на християнската социология)" е въплъщение на богословските усилия на автора да осмисли предизвикателствата пред Православната църква, породени от срещата ѝ с модерността и постмодерността. Днес Църквата живее в общество, в което съществуват елементи на традиционната, модерната и постмодерната култура. Православното богословие трябва да признае обективността и легитимността на тази социална динамика и да даде богословско тълкувание на житейските, т.е. на човешките проблеми, които предизвикват обществените промени. Като приема този богословски кръст, отец Зоран Кръстич неуморно търси автентичния modus vivendi на Църквата в този свят и предлага проникновен анализ на отношенията между Църквата  и модерното общество. Всъщност книгата е предложение за диалог със съвременния свят и общество – диалог, в който православното богословие може и трябва да участва със своето спасително и социално отговорно свидетелство. доц. д-р Свилен Тутеков

Книжно копие

12,00 лв.
Зареждане...
Цена
Цена - slider
12 лв.20 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор