Цена
Цена - slider
15 лв.15 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
История на новобългарската държава и право е посветена на важни проблеми в развитието на българската държавност от Освобождението до четиридесетте години на ХХ век. Разглеждат се изработването и приемането на Търновската конституция, начинът на конструиране и правомощията на висшите органи на власт и управление - монарх, Министерски съвет и Народно събрание, съдебна система, както и формирането и развитието на основните отрасли на частното и публичното право. Трудът е резултат от дългогодишната учебна и научна дейност на автора като преподавател по история на българската държава и право в Юридическите факултети на СУ "Св. Климент Охридски", Великотърновският университет"Св. св. Кирил и Методий", Нов български университет - София, ТУ "Ангел Кънчев" - Русе, Бургаския свободен университет и др.

Книжно копие

15,00 лв.
Зареждане...
Цена
Цена - slider
15 лв.15 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор