Цена
Цена - slider
3 лв.28 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
Атонски патерик
Атонски патерик или животоописания на светиите просияли на Светата Атонска Гора. Част 1

Книжно копие

26,00 лв.
Книгата "Беседи (Омилии). Беседи върху Постния Триод" е 1-ви том на двутомното издание със заглавие Беседи (Омилии) на светителя Григорий Палама

Книжно копие

18,00 лв.
Произнесени по различно време и при различни случаи
Беседи (Омилии). Произнесени по различно време и при различни случаи Книгата е 2 том на двутомното издание със заглавие Беседи (Омилии) на светителя Григорий Палама

Книжно копие

13,00 лв.
Беседи, шестоднев, Василий Велики
Беседите върху Шестоднев били произнесени още когато свети Василий бил презвитер (до 370 г.), в течение на първата седмица на Великия пост. Тема на беседите е разказа на книга Битие за сътворяването на света за шест дни (Бит. 1:1-26). Беседите не били довършени, по-късно свети Григорий Нисийски допълва Шестоднев със словото си „За устроението на човека". В беседите свети Василий си поставя като задача да изобрази творческата Божествена сила, хармоничния ред и красота в света и да покаже, че Моисеевият разказ съдържа Божествената истина в съгласие с разума и научните достижения. Заедно с това изобличава учението за вечност на материята, показва опасността от астрологията и защитава свободата и нравствената отговорност на човека. Въз основа на наблюденията над животните утвърждава целесъобразността в устройството на света и действито на Промисъла в него. Търсейки полезно назидание, свети Василий поучава от природата да познаваме Твореца, Неговата благост и премъдрост и постоянно предлага нравствени наставления, като от законите на природата извлича полезното за човешките нрави и обичаи.

Книжно копие

7,60 лв.
Богословие но болестта
Книгата "Болестите според учението на светите отци и подвижниците на благочестието" разглежда значението на болестите за духовния живот – причините за болестта, претърпяването и по християнски, лечението, страхът от смъртта, служенето на болните. Особено внимание е отделено на молитвата при болест, причастяването и извършването на маслосвет над болните. Това е една много полезна и необходима книжка, която показва и учи на православно отношение към болестите и страданията и съдържа съвети на светите Отци как да си помогнем в изпитанието.

Книжно копие

3,30 лв.
За възпитанието
Lorem Ipsum

Книжно копие

7,00 лв.
"Велик покаен канон" - творение на светия наш отец  Андрей Критски.

Книжно копие

5,20 лв.
войната и бибрията
Книгата "Войната в светлината на Библията" е написана в периода между двете световни войни. На български език е издадена през 1934 г. в град Стара Загора от Съюза на Православните Хриянски братства в България. Включва размисли на епископ Николай Велимирович свързани с войната, като библейско-богословски проблем. Съвременно звучат неговите думи във връзка с въоражаването, причините за война, робуването и освобождаването от робство. Светецът прави нравствен анализ и на последствията от една война, които са свързани с разврат, грабеж, зло. Войната сполетява християните, които тъпчат закона Христов, макар те и да не я искат, подобно на заблудени деца, които не желаят наказание, но го предизвикват. В настоящото второ издание езикът е осъвременен и е включено животоописание на автора, епископ Николай Велимирович. Книгата е насочена към широк кръг читатели.

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

8,50 лв.
"Житие и слова" е посветен на личността и наследството на Николай Сръбски (Велимирович). Включва животоописание на светителя Николай, избрани поучения от различни негови творения и спомени на очевидци за него. Изданието е предназначено за широк кръг читатели.

Книжно копие

10,00 лв.
За осемте духа на злото
За осемте духа на злото: Чревоугодие, блудна страст, сребролюбие, гняв, неразумна скръб, униние, тщеславие и гордост.  

Книжно копие

6,50 лв.
Книгата "Какво трябва да знае всяко момиче" е посветена на най-важните въпроси от нравственото възпитание на момичетата и е предназначена за четене в семейството. В нея се отделя особено внимание на подготовката на момичето за семеен живот, на придобиването на добри навици и качества, необходими за бъдещата жена и майка. Тук се осветляват от православна гледна точка проблеми особено вълнуващи подрастващите девойки: дружбата и любовта, външната и вътрешна красота, справедливостта и милосърдието, изборът на житейски път.

Отстъпка

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

7,00 лв.
Книгата "Лествица" "показва най-превъзходния път за всички, които бързат да запишат имената си в небесната книга на Живота. Вървейки по тоя път, ние ще видим, че тя непогрешимо води ония, които следват нейните указания, предпазва ги неуязвени от никакви спънки и представлява една изправена стълба, която води от земното в Светая светих, на чийто връх е Бог на любовта. Тая стълба, мисля си, е видял и този Яков победител на страстите, когато е почивал на своя подвижнически одър. Нека и ние, умолявам ви, да се изкачим с усърдие и вяра по този мислен и възлизащ на небето път, чието начало е отричането от земното, а краят му - Бог на любовта. Преподобният отец премъдро е разсъдил, като ни е описал духовния възход според възрастта на Господа по плът; защото в образа на тридесетте години на Господнето пълнолетие той символично е изобразил стълба, състояща се от тридесет стъпала на духовното съвършенство, по която достигали пълнотата на Христовата възраст, ние ще се окажем наистина праведни, непреклонни към падение. А който не е достигнал тая мярка на възрастта, той е още младенец и по вярното свидетелство на сърцето ще се окаже несъвършен. Ние намерихме за необходимо да поместим в тая книга преди всичко житието на преподобния премъдър отец, та читателите, като видят неговите подвизи, по-лесно да повярват на учението му." (Предговор към руското издание от 1908 г.)  

Книжно копие

22,00 лв.
В наши дни понятието „магия" стана едно от най-често срещаните. От една страна, магьосници и екстрасенси обявяват „магията" за причина за всички болести, „откривайки"я едва ли не при всеки човек. От друга, говорят за нея само като за суеверие и предразсъдък. Но съществува ли магия в действителност? Какво е православното разбиране за нея? Кой и защо се занимава с нея? На кого може да въздейства тя? Трябва ли да се боим да не ни бъде направена магия и можем ли да се защитим от нея и как? Известният православен автор игумен Ефрем неведнъж се е обръщал към темата за демоничното въздействие върху човека в книгите си: „Не бой се, малко стадо!", „Съкровеният Атон", „От какво искат да ни „спасят" НЛО, екстрасенсите, окултистите, магьосниците?" и други. В новата книга на игумен Ефрем се говори за историята на общуването на човека с демоните, за техните агенти на влияние в човешката среда, за демоногенната основа на много психични разстройства, за „осъзнати" и „неосъзнати" магьосници и редица други страни на така наречената „магия". Книгата ще помогне на читателите да се отнесат трезво към подобни негативни явления и да започнат да побеждават греха в себе си — главната причина за увреждането на човешката природа.

Книжно копие

8,70 лв.
Майчино благословение
Разкази за добри нрави и приличие в отношенията между възрастни и деца. "Майчино благословение" съдържа зрънца духовна мъдрост, поучителни истории за благонравие и приличие в отношенията между възрастни и деца, спазвани от благочестивите семейства от незапомнени времена. В "Майчино благословение" са събрани поучения от Свещеното Писание и творенията на светите отци, посветени на възпитанието в порядъчност и изправяне на лошите нрави. Книгата е полезна не само за деца, юноши и девойки, но и за родители, учители и широк кръг читатели.

Книжно копие

6,00 лв.
Молитва
Lorem Ipsum

Книжно копие

7,40 лв.
Свети Максим Изповедник
Lorem Ipsum

Отстъпка

Книжно копие

8,00 лв.
невидимите, монаси, Атон
Книгата "Невидимите пустинници на Атон" е единствен засега сборник от древни и съвременни свидетелства за тайнствените отшелници на Света гора, за същите онези седем (дванадесет), получили названието "невидими". "Невидимите пустинници на Атон" съдържа избрани исторически сведения от различни стари и нови публикации, в които се споменава за невидими пустинници, различни устни предания и истории, записани по думите на старци и съвременни очевидци. Съгласно живо и многократно потвърдено светогорско предание същестувват седем или според други сведения дванадесет монаси, които водят високо в планината на Атон съвършен подвижнически живот и непрестанно се молят за целия свят. Когато един от тях умре, друг заема мястото му и броят им остава постоянен. Наричат ги "голи", понеже носят вехти раса. Получили са дар да бъдат невидими.  Когато желаят, стават видими за хората.

Книжно копие

9,60 лв.
Неделник или поучително евангелие за всички недели от годината, събрано от Софроний, епископ Врачански
Книгата "Неделник", известна още като "Софроние", "Кириакодромион" или "Поучително евангелие" съдържа проповеди за всички недели и за големите празници през годината, събрани от свети Софроний, епископ Врачански. Това е първата българска новопечатна книга, излязла е през 1806 г. Настоящото издание е подготвено въз основа на изданието на схимонах Паисий Българин от Хилендарската Келия "Успение Богородично" - Карея, Света Гора, 1905 г., отпечатано във Варна. Книгата съдържа евангелските текстове за всички недели и за големите Господски, Богородични и светийски празници. Към всеки текст е прибавено тълкувание и поучение. Сборникът е написан, по думите на светителя Софроний, "на говорим български език, за душевна полза на християните, за да разбира всеки българин и да бъде упътен към истинския и прав път".

Книжно копие

24,00 лв.
Нервност и неврози от гледна точка на православната психология и психотерапия
Книгата "Нервност и неврози от гледна точка на православната психология и психиатрия" е задълбочено изследване на нервни и психически заболявания от гледна точка на православната религия. "Неудържимият ръст на неврозите през двадесети век е породен не толкова от стреса и научно-техническия прогрес с информационните му претоварвания, а преди всичко от "прогреса" на общочовешкото грехопадение. Защото през всички времена на историята на човечеството е имало войни, различни природни бедствия, наводнения, суши, урагани. И е трудно да се направи съпоставка, да речем, в каква степен сегашното време и по-тревожно и неспокойно например от епохата на царуването на Иван Грозни."

Книжно копие

8,70 лв.
смърт и живот
Lorem Ipsum

Отстъпка

Книжно копие

5,00 лв.
пастир, греховност
Книгата "Пастир" е написана в епохата на ранното християнство. Нарича се така, понеже по-голямата част от съдържанието й е открита на автора от небесния ангел на покаянието, който му се явява в образа на пастир. Съдържанието на книгата е изложено във формата на откровения и нравствени наставления, които трябвало да бъдат записани от апостол Ерм за всички вярващи. Главната цел на книгата "Пастир" е да се пробуди в душите на вярващите съзнанието за тяхната греховност и необходимостта от покаяние. Засегнатите догматически въпроси са изяснени в духа на богооткровеното и общоцърковно учение.

Книжно копие

7,50 лв.
Това издание на "Православен молитвеник" е двуезично - молитвите да дадени паралелно на църковнославянски и български български езици. Молитвата е пребиваване и съединяване на човека с Бога, утвърждаване на света, примиряване с Бога, предвкусване на бъдещото блаженство. Тя привлича Божията милост и изпросва прошка за греховете, укрепява в изпитанията и скърбите, укротява гнева, води до духовно преуспяване, просвещава ума, очиства сърцето, освещава всяко дело и целия живот, утешава и развеселява душата, прави я небесно жилище и вместилище на целия свят, на всички, за които тя се моли с любов. Молитвата и животът са едно и също нещо. Трябва да стигнем до такова духовно устроение, че животът ни да е омолитвен и молитвата - жива. Душата ни да е обърната винаги към Бога - в скръб и радост, във високи моменти и ежедневни грижи. Та ни учи да бъдем Христови. Ние се уподобяваме на Христос, ако у нас има кротост, смирение, милост, любов, тихост. И още - незлобие, всеопрощаване, претърпяване с благодушие на всякакви изпитания, болести и скърби. Можем да усилим молитвата с пост, покаяние и изповед, с твърда решимост за изправяне на живота си според евангелските заповеди. И така - със съкрушение за греховете и немощите си, с упование на Бога, търпение и постоянство - да се уповаваме на Господа.

Книжно копие

15,50 лв.
Отечески слова за семейството
Православната жена в съвременния свят. Отечески слова за семейството. Сборник Теми:
  • Образът на православната жена
  • Няколко думи за женското щастие
  • Жената е замисъл на Бога
  • Истинската жена е християнка, която с все сили се изкачва към небето
  • Ако жената изгуби дадените й от Бога въздържание, целомъдрие и скромност, никоя жива душа не може да се спаси (Преп. Йоан Лествичник)
  • Вашето украшение да бъде не външно, а вътрешно
  • Ако знанието е силата на мъжа, то нежността е силата на жената
  • Семейните отношения са благословение от Господа и др.
Автори: Св. Паисий Светогорец, Ст. Йоан Крестянкин, архим. Рафаил Карелин, св. Тихон Задонски, св. Теофан Затворник, св. Йоан Кронщадски архим. Серафим Алексиев, страниците “Православната жена в съвременния свят”, “Семейство и вяра”, “Семейство и брак” и др.

Книжно копие

12,00 лв.
отношение на детето към родителя
Lorem Ipsum

Книжно копие

5,00 лв.
Зареждане...

Уважаеми читатели

Librum.bg използва функционални “бисквитки”, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални “бисквитки” на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на “бисквитки”.

Допълнителни “бисквитки” на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.

Цена
Цена - slider
3 лв.28 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор