Цена
Цена - slider
7 лв.24 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
ECCE HOMO
"Ecce Homo: Как се става такъв, какъвто си" е книга, иронично самопредставяща Ницше. Заглавието и подзаглавието визират две класически фрази: Ecce homo (Ето човекът!) – думи на Пилат за Иисус Христос. Подзаглавието „Как се става такъв, какъвто си“ препраща към изречението на Пиндар :„Стани това, което си“ . Книгата започва с три глави наречени хиперболично:
 1. Защо съм толкова мъдър;
 2. Защо съм толкова умен;
 3.  Защо пиша толкова хубави книги.
и продължава с кратки коментари за 10 от собствените произведения на Ницще. Заключителната част е „Защо съм една съдба“ и тя завършва с думите: „Разбрахте ли ме? - Дионисий срещу Разпнатия...“

Книжно копие

12,00 лв.
Връзка между майката и бебето любов към детето
Книгата на д-р Уникът изследва основните отношения през детството, като започва с изпълнената с любов връзка между майката и бебето, която според него е ключ към личността.  В нея са засегнати всекидневни въпроси като:
 • Хранетето
 • Плача
 • Играта
 • Независимостта
 • Срамежливостта
 • Сериозни проблеми като кражбите и лъжите.
Във всяка от главите авторът подчертава вродените способности на родителите и внимателно ги разграничава от уменията, които трябва да се усвоят. Разсъжденията върху корените на агресията,страха от зависимостта и злощастните му последствия в зрялата възраст, както и върху вродената нравственост на бебето разкриват характерното остроумие и прозрения на д-р Уиникът. Доналд Уудс Уникът е световноизвестен авторитет в областта на психоанализата и детската психиатрия, президент на Британското психоаналитично дружество и автор на редица важни книги.  

Книжно копие

24,00 лв.
Св. Максим Изповедник
Диспут с Пир е забележителен документ, маркиращ началото на голямата интелектуална и институционална битка на Максим Изповедник в защита на самите фундаменти на християнството. Освен че съдържа всички основни позиции на Максим Изповедник по въпроса за двете воли и енергии, Диспутът е буквален стенографски запис на реалния дебат, проведен между Максим и по това време вече бившият константинополски патриарх Пир (338-641 г., както и отново през 654 г.). Текстът е изчетен и одобрен и от двете страни, а автентичността му е несъмнена. Св. Максим Изповедник се числи към най-могъщите авторитети на християнството. Макар съчиненията му да нямат систематичен характер, неговото мисловно дело е така обхватно и системно, че дава основание за твърдението, според което цялата византийска традиция би могла да бъде усвоена в най-съществените си измерения чрез едно задълбочено изучаване на трудовете му.

Книжно копие

10,00 лв.
История и култура на древен Рим
Древен Рим. История и култура Съдържание:
 • Най-древната история и култура на Италия. Царския период в Рим
 • Ранна република
 • Рим, Картаген и елинистическите държави
 • Късна република. Начало на гражданските войни
 • Роби, робовладение и робски въстания
 • Рим, Италия и провинциите
 • Продължение на гражданските войни. Край на Републиката
 • Римска култура през III-I в. пр. Хр.
 • Ранна империя
 • Държава и провинции
 • Римска култура от Августовата епоха до III в.
 • Криза в Империята
 • Късна империя. Край на античния свят.

Книжно копие

20,00 лв.
"Диалогът "За душата и възкресението" принадлежи към най-значимите творения на св. Григорий Нисийски. Той е написан през 380 г. - по същото време, когато св. Григорий Назиански съставя своите знаменити пет богословски слова. Това е време на ожесточени догматични спорове и църковни борби, предшестващи Втория Вселенски събор. На противниците на православието диалогът противопоставя едно задълбочено разглеждане на природата на човешката душа, на мястото на човека в творението и неговото последно предназначение. С особена значимост е дискусията за възкресението в плът и разглеждането на въпроса за любовта към Бога в контекста на Неговата безпределност и трансцендентност. Непреходни са и тълкуванията на св. Григорий на библейските свидетелства за ада и рая. Формата на диалога придава особен стилистичен и емоционален колорит на богословските разсъждения. Тя е избрана по модела на Платоновия "Федон", в който се разказва за последните часове на Сократ и разсъжденията му за безсмъртието на душата.  Наскоро Григорий и Макрина (379 г.) са загубили своя велик брат - св. Василий Кесарийски. На смъртно легло е и Макрина. В този контекст високото богословско обсъждане придобива непосредствен жизнен смисъл, изпълва се с особен драматизъм, който слага отпечатък върху стилистиката на текста. Вярваме че със своята непреходна богословска, философска и литературна стойност диалогът ще привлече вниманието на българския читател." Иван Христов

Книжно копие

14,00 лв.
Речи към образованите отрицатели на религията. Фридрих Шлайермахер (1768 - 1834) е немски богослов, проповедник и класически филолог, общопризнат за основател на модерното протестантско богословие.

Книжно копие

12,00 лв.
Изключително значение за православното богословие има книгата на свети Василий „За Светия Дух”, написана за Амфилохий, епископ Иконийски. В нея свети Василий полемизира с еретиците, които отхвърляли личната природа на Светия Дух. Те дефинирали Светия Дух като богоприсъствие, като дар на Божията благодат, но не и като субект, като Лице на Светата Троица, на Което Църквата се моли и отдава слава. Освен очевидното разминаване с литургичната традиция, тази ерес представлявала и форма на субординация, защото поддържала неравенството между Лицата на Света Троица. В книгата „За Светия Дух” е интересна формата, в която свети Василий изказва своето опровержение: въпреки че от всичко казано ясно следва, че Светият Дух е Бог, че Той по Своята същност не стои по-ниско от Отца и Сина, това никъде не е казано директно. Източник: pravoslavie.bg

Книжно копие

14,00 лв.
Цивилизационни и политически процеси
"Кризата като предизвикателство" представя едно по-нетрадиционно тълкуване на цивилизационните и политически процеси на последното десетилетие, на съвременната културна и политическа криза в Гърция, на Балканите и в целия западен свят. Новаторски интерпретации преоценяват феномените на марксизма, тоталитаризма, новия ляв консерватизъм, национализма, "озападняването" на православната Църква и превръщането й в живописен фолклор. Христос Янарас е сред най-ярките мислители и интелектуалци на съвременна Гърция. Дългогодишен професор по философия в Атинския университет "Пандио" и лектор в известни университети по целия свят (Харвард, Бъркли, Сорбоната и др.). Повечето от книгите му са посветени на изследване на взаимните влияния между елинката и западноевропейската филофосия, теология и традиция.

Книжно копие

18,00 лв.
Мит и реалност Елиаде за пореден път ни демонстрира своята ерудиция и аналитични умения....Най-голям интерес буди тезата му за упадъка на митовете и тяхното оцеляване по друг облик в модерните идеологии. Джузеф Брам Посланието на книгата е отправено към неспециалистите, но в нея има много библиографски отпратки и е напълно издържана в методологично отношение. Франк Кърмоуд Елиаде използва цялата мощ на своята ерудиция, за да ни покаже, че идеята за обновлението е централна не само в първобитния мит, религиите на Изтока и ранното християнство, но и в нейните съвременни прояви в произведенията на Маркс, Фройд и на изкуството на едно по-високо ниво, както и в карго култовете и в мас медиите на едно по-ниско ниво. Херберт Вайсингер  

Отпечатване в книжен формат

18,00 лв.
Разкази за живота на Платон, разглеждане на диалозите и биография.  

Книжно копие

18,00 лв.
корица
Зигмунт Бауман e свeтoвнo извeстнo имe в днeшната сoциална тeopия. Toй e саpкастичeн кpитик и мъдъp анализатop на мoдepнoстта и пoстмoдepнoстта. В книгитe си oтpeжда изключитeлнo мястo на чoвeшката близoст и пoказва чудoвищнoстта на oтчуждeнитe oтнoшeния.
 • Пoстмoдepната eтика ни вpъща към най-изкoнния нpавствeн импepатив, пpизoваващ към гpижа за Дpугия в нeгoвата дpугoст, ­ импepатив, кoйтo e забpавeн в анoнимнoстта на съжитeлствoтo ни eдин с дpуг. Отгoвopнoстта за Дpугия, кoятo индивидът напpазнo сe e oпитвал и сe oпитва да пpexвъpли въpxу надличнoстни инстанции, e "пъpвичната сцeна на сoциалнoстта". От нeя тpъгва изгpажданeтo на всички oстанали pазнoвиднoсти на живoта ни "заeднo".

Книжно копие

20,00 лв.
Учебник по Философия за професионални училища и ОУ.  

Книжно копие

7,00 лв.
Социология
В книгата си "Що е социология" Елиас обяснява "зависимостите", които обвързват личността дори преди раждането й и възникващите по-късно "отношения на преплитане" "Що е социология?" насочва читателя към "социологическо мислене", което е ключ и прозорец за разбирането на съвременния свят.

Препоръчано

Книжно копие

10,00 лв.
Зареждане...

Уважаеми читатели,

Librum.bg използва функционални "бисквитки", позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални "бисквитки" на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на "бисквитки".

Допълнителни "бисквитки" на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.