Цена
Цена - slider
12 лв.12 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
Християнство и ислям
"Християнство и ислям" е учебно помагало, предназначено за учителите по предметите "Религия-християнство" и "Религия-Ислям" в българските училища. Особено важен аспект, който е засегнат в помагалото е въпросът за толерантността. Всяка от големите монотеистични религии, към които принадлежат християнството и ислямът, отстоява своята позиция по отношение на превъзходство по отношение на другите религии. Ето защо е необходимо в учебното съдържание на обучението по религия да бъде представена по достойнство проблематиката на религиозната толерантност. Ако тя присъства по убедителен начин, тогава може да се очаква положителна промяна в публичния "образ" на предметите "Християнство" и "Ислям". Такава промяна може да доведе до утвърждаването им като авторитетни и привлекателни избираеми дисциплини.

Книжно копие

12,00 лв.
Християнство и ислям
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Зареждане...
Цена
Цена - slider
12 лв.12 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор