15,90 лв.

Богословие на Новия Завет

Предлагано от:

Актуални проблеми

Налично

Закупуването на този продукт ще Ви даде 1 383 Точки!

Издание: г.
Корици: Меки
Състояние: Отлично
Страници: 328
ISBN: 987-954-321-396-2

Книгата „Богословие на Новия Завет“ на о. Теодор Стойчев е сериозен научен проект. От една страна служи за осмисляне на някои значими и актуални аспекти в съвременната библеистика, и от друга – разглежда тълкувателни проблеми.

Предлаганият труд не се ограничава с отговор на въпроса относно причините за отдалечаването на библейското от систематичното богословие, довело до това вярата да престане да участва в тълкувателния процес. Или пък за секуларното отношение към свещените текстове, при което образът на библейския Иисус се откъсва от църковния контекст и се разглежда в зависимост от предпоставките на съответния тълкувател.

Авторът вижда своята задача преди всичко в това:

– да покаже дълбоката връзка между Свещеното Писание и Свещеното Предание;

– точно да определи ползите и приносите на историко-критичния метод;

– да изтъкне, че Новият Завет трябва да си върне свръхестествения характер.

Едва тогава той ще може да ни представи автентичния образ на Иисус Христос. Този идеен ракурс е нов за нашата богословска действителност и определено има приносен характер.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
История на Новозаветното Богословие

 • Раждане и развитие на новозаветното богословие до появата на Реформацията (XVI в.)
 • Новозаветното богословие след Реформацията до края на XVII в.
 • Новозаветното богословие от края на XVIII до края на XIX в.
 • Новозаветното богослови от края на XIX и през XX в.

Вяра (Богословие) и история
Свещеното писание и свещеното предание

 • Гласът на светите отци
 • Боговдъхновеност на Свещеното Писание

Методи на библейската критика

 • Историко-критически метод
  • Текстуална критика (textual criticism, наричана още lower criticism)
  • Историческа критика (historical criticism, наричана още higher sriticism)
  • Критика на писмените извори (Source Criticism)
  • Критика на формите и жанровете
  • Критика на традицията (traditional criticism)
  • Критика на редакцията (redaction criticism), наречена също критика на композицията (composition criticism)
 • Нова литературна критика (new literatury criticism)
  • Структурализъм
  • Наративна критика
  • Критика с оглед отговора на читателя (рецептивна критика)
  • Хаизъм
 • Други методи
  • Канонична критика
  • Екзистенциални перспективи
  • Специални перспективи
 • Фундаменталистки интерпретации
 • Оценка на предходните критики
  • Положителна оценка
  • Отрицателна оценка
 • Православна критика

Историческият Иисус Христос
Образът на Месия преди идването на Иисус Христос в плът

 • Екскурс
 • Ангеломорфна христология

Преображение Господне
Заключение

Страници от Богословие на Новия Завет
збрани страници от “Богословие на Новия Завет”

Каталог