15,00 лв.

Богопознанието според светите отци кападокийци

Предлагано от:

Темата за познанието общо и за богопознанието в частност води началото си още от първосъздадените хора и Едемската градина, минава през годините на историята и стига до наши дни.

През цялото си историческо съществуване и през всичките степени и етапи на своето духовно възвисяване и културно развитие мислещият човек със своята любознателност винаги е търсил и търси отговори и обяснение на въпросите за неописуемата красота, дивната хармония и последователната закономерност в устройството и уредбата на това велико чудо, наречено Вселена, както и на собственото му битие.

Темата за богопознанието присъства като важна част и съществен елемент в съдържанието на почти всички съществували и съществуващи религии и религиозни течения, както и  в учението на повечето философи и философски системи , затова и отговорите са толкова много, така и различни, както са и те самите.

В основата на почти всички еретически учения лежи именно въпросът за богопознанието, или, казано с други думи, ересите в историята на християнството са един макар и несполучлив  опит да се даде отговор на въпросите: що е Бог, каква е неговата същност и какво е отношението Му към света и човека.

Почти всички свети отци, учители и църковни писатели, като най-верни интерпретатори и най-задълбочени тълкуватели на Божественото Откровение, са спирали богоозареното си внимание на темата за богопознанието.

Настоящият труд има за цел да разгледа въпроса за богопознанието, както той е застъпен в учението на тримата кападокийски светители: Василий Велики, Григорий Богослов и Григорий Нисийски, затова и носи заглавието “Богопознанието според светите отци кападокийски”.


Книгата може да бъде разгледана онлайн след заплащане на абонаментен достъп, който отключва всички книги с абонаментен достъп в Librum.

Към абонаментния достъп

 

Закупуването на този продукт ще Ви даде 1 305 Точки!

Също може да ви хареса…

Автор:
Издание: г.
Корици: Меки
Състояние: Много добро
Страници: 270
ISBN: 954-8398-30-3

Богопознанието според светите отци кападокийци Василий Велики, Григорий Богослов и Григорий Нисийски

Съдържание

Увод

  • Кратък преглед на въпроса за богопознанието през първите три века
  • Кратка характеристика на четвъртия век и на светите отци кападокийски

Глава първа. Пределност на Богопознанието според отците кападокийски

  • Възможност и степени на богопознанието
  • Два метода на богопознание
  • Богопознание чрез имената
  • Богопознание чрез действията или енергиите

Глава втора. Пътища на богопознание според отците кападокийски

  • Космологически и физико-телеологически път на богопознание
  • Антропологически път на богопознание чрез образа и подобието Божие в човека
  • Нравствени предпоставки за богопознанието
  • Свръхестественото Откровение – извор на богопознанието

Заключение

 

Това съдържание е достъпно само за закупилите абонаментен план.

Също може да ви хареса…

Каталог