20,00 лв.

Автономия-автокефалия и начин на провъзгласяването им (с оглед македонската схизма)

Предлагано от:

Налично

Закупуването на този продукт ще Ви даде 1 740 Точки!

Автор:
Издание: г.
Корици: Меки
Състояние: Ново
Страници: 248
ISBN: 978-954-07-5350-8

Темата е благодатна поради научната си значимост и практическа важност в перспектива, както и поради недостатъчната разработеност. В същото време тя е комплексна и много сложна и за нейното разработване са необходими добри аналитични способности и опит в извършването на научни изследвания, добра теоретическа подготовка.

  • Книгата е полезна за научни работници, клирици на Българската провославна църква и за широк кръг читатели, интересуващи се от проблемите, засягащи статута на отделните църковни субекти в рамките на всеправославната общност.

Каталог