25,00 лв.

Ab Oriente lux - музика на православния Изток + CD

Предлагано от:

Налично

Закупуването на този продукт ще Ви даде 2 175 Точки!

Издание: г.
Корици: Твърди
Състояние: Ново
Страници: 224
ISBN: 978-619-91108-0-5
Инвентарен № 9770 Категории: , Тематики: , Издателство:

Проектът на Българско музикално сдружение AB ORIENTE LUX – МУЗИКА НА ПРАВОСЛАВНИЯ ИЗТОК е финансиран от Национален фонд „Култура” и е част от Културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Той представя един от европейските музикални корени на България – православните църковни песнопения, възникнали в славяно-византийския свят, който е един своеобразен първообраз на съвременния Европейския съюз. Систематизирайки в компактдиск творби от X до XX век, разчетени от старинни ръкописи от различни манастири, архиви и библиотеки, изпълнени и записани от съвременни църковни певци (псалти), проектът представя в обобщен вид използваната в българските земи богослужебна музика, като част от европейското културно наследство. Двуезично издание – на български и английски език.

************************

AB ORIENTE LUX –  MUSIC OF THE ORTHODOX EAST, a project of the Bulgarian Musical Society, is funded by the National Culture Fund of Republic of Bulgaria. It is a part of the Culture Program for the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union in 2018. The project presents one of the European musical roots of Bulgaria – the Orthodox Church chants that originated in the Slav Byzantine cultural world, which can be considered an ancient prototype of the contemporary European Union. Systematizing works dating from the 10th up to the 20th century in one CD, transcribed from manuscripts found in various monasteries, archives, and libraries, performed and recorded by contemporary church singers – psalts, this project presents a summary of the liturgical music used in the Bulgarian lands, as a part of the European cultural heritage.

Каталог