12,00 лв.

Християнство и ислям: основи на религиозната толерантност

Предлагано от:

Учебно помагало.

Закупуването на този продукт ще Ви даде 1 044 Точки!

Издание: г.
Корици: Меки
Страници: 196
ISBN: 978-954-91960-2-3

“Християнство и ислям” е учебно помагало, предназначено за учителите по предметите “Религия-християнство” и “Религия-Ислям” в българските училища.

Особено важен аспект, който е засегнат в помагалото е въпросът за толерантността. Всяка от големите монотеистични религии, към които принадлежат християнството и ислямът, отстоява своята позиция по отношение на превъзходство по отношение на другите религии.

Ето защо е необходимо в учебното съдържание на обучението по религия да бъде представена по достойнство проблематиката на религиозната толерантност. Ако тя присъства по убедителен начин, тогава може да се очаква положителна промяна в публичния “образ” на предметите “Християнство” и “Ислям”.

Такава промяна може да доведе до утвърждаването им като авторитетни и привлекателни избираеми дисциплини.

Християнство и Ислям. Основи на религиозната толерантност

Каталог