Цена
Цена - slider
4 лв.43 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
Авторката на книгата "Апхетипът Месия" Мария Иванова е доктор по теология и психология. Животът и делото на Карл Г. Юнг могат да бъдат разбрани, ако следваме собствения му метод, а именно автентично и обективно преживяване на драматичния сблъсък в най-глъбинните пластове на човешката психика, свързан с търсенето на истински смисъл на живота и осъществяването на човека като личност. Да създадеш мита на своя живот, по Карл Г. Юнг означава да изпълниш основното си призвание, да помириш непомиримите, да измъкнеш от недрата си гъстата праотеческа тъмнина и да я превърнеш в светлина. Това е преживяване, което ранява, но и изцелява, защото в титаничния двубой със самия себе си човекът на всяка епоха преоткрива думите на Спасителя Господ Иисус Христос: „Аз съм пътят и истината и животът“ (Йоан 14:6).

Книжно копие

10,00 лв.
Kнигата „Боговидение“на големия православен богослов Владимир Лоски е явление на книжния ни пазар. В нея авторът размишлява върху един от най-дискутираните, труден и дълбок проблем в християнството – богопознанието. Съдържанието на тома обхваща следните студии:
 1. Преданието на св. Отци и схоластиката;
 2. Боговидението според Свещеното Писание и богословието на светите отци от първите векове;
 3. Александрия;
 4. Кападокийците;
 5. Богословите от сирийско-палестинската школа и св. Кирил Александрийски;
 6. „Виждането на Бога“ в подвижническата литература;
 7. Св. Дионисий Ареопагит и св. Максим Изповедник;
 8. Св. Йоан Дамаскин и византийската духовност („Боговидението“ във византийското богословие);
 9. Паламитският синтез.
Препоръчваме книгата на всички любознателни християни.

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.
християнска проза
"Българска християнска проза (1900-1944)" е антология на българската белетристика от първата половина на XX век, създала сюжетно и жанрово разнобразни и стийностни творби с християнска тематика. Представените автори и заглавия са подбрани сред огромно изобилие литературен материал, издирван и събран от стари издания, антологии, сборници и периодика.

Книжно копие

13,00 лв.
Книгата представя разнообразни методически варианти за стимулиране на любознателността и стремежа на учениците за опознаване на заобикалящата ги среда. В настоящия труд ще откриете теоретични обосновки, свързани със спецификата на учебната дейност, ролята на мотивацията за учене и детските интереси, както и с възможностите за тяхното развитие в природонаучното обучение в началното училище. На основата на разгледаните аспекти са заложени идеите за активно учене и пълноценно участие на учениците в процеса на опознаване на природата. Предложените методически варианти позволяват на учителите да постигнат очакваните резултати от обучението по учебния предмет "Човекът и природата" в трети и четвърти клас и едновременно с това да проявят творчество в педагогическата си работа с децата.

Книжно копие

9,00 лв.
Вдъхновен от мисълта на Блез Паскал " Природата пред едни разкрива величието на Твореца, а за други го скрива", в своята книга "Вяра и наука" Валентин Велчев предлага критичен анализ на хипотезата за еволюционния произход на света от християнски позиции. В оборването на теориятя за еволюцията са привлечени за свидетели великите гении на човечеството, чиито живот и мисъл въплъщават помирението между науката и вярата в Бога. Макро- и микрокосмос, физика и астрономия, история и философия на науката, библейско и систематическо богословие се преплитат в търсене на разрешение на дилемата: еволюция или сътворение?

Книжно копие

10,00 лв.
Православна християнска етика
Книгата на свещ. Йоан Карамихалев „Записки по православна християнска етика" е плод на многогодишната преподавателска дейност на автора в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски". За първи път „Записките", по които отец Карамихалев преподава християнска етика в Семинарията, са издадени през 1993 година като учебно помагало за семинаристи и студенти по богословие. Впоследствие за нуждите на богословските училища са правени многократно допечатки на помагалото. Настоящото второ издание е преработено и допълнено с нови източници и актуални теми като екология и различни проблеми на биоетиката в християнско осветление. Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Дометиан в предговора към книгата казва: „Настоящият труд е истински пътеводител под знака на Христовата светлина за търсещия извора на вечния живот съвременен човек. Тази книга е предназначена за духовните ни учебни заведения, но доколкото всеки е призован да се учи от мъдростта на вечните библейски слова и в дните си да придобие мъдро сърце (Пс. 89:12), по думите на Псалмопевеца, е достъпна и препоръчителна за всеки търсещ истината читател". Нравствеността е духовен закон, заложен в човешката душа от Твореца, Който е устроил човека като същество, което трябва да върши добро и всячески да се противопоставя на злото, като се бори с него, за да не отпада от благодатното единство с Бога, Който е подател на всяко добро, истина и правда. Тази духовна даденост се разкрива в пълнота и намира своя истинен образ при идването на Богочовека Иисуса Христа, сключил завета на Любовта с хората и върнал ги отново към възможността да бъдат синове Божии. Само като такива те биха могли да осмислят и прилагат в живота златното правило: „Както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях“ (Лука 6:31). Още от класическата древност нравственият закон е бил обект на тълкувание от известните философи и мислители, които го свързвали с това, че ако човек знае що е добро и правилно, то непременно ще постъпва по съответния начин. Но в много случаи човек вършел ужасни неща поради помрачаване на неговия ум от грехопадението и в мига на извършването им намирал нравствено оправдание. С течение на времето установявал, че е извършил престъпление и заложената от Бога съвест го изобличавала и го заставяла да се кае. Апостолската проповед в Новозаветната спасителна ера е вдъхновена от изконното богопознание и тя изяснява нравствения закон като Божие присъствие в човека. Основа на истинския живот, която надхвърля границите на земното битие и прави човека съпричастен на вечността, според великия руски писател Достоевски е вярата в Христа, „Който е не само Истина, но е и Живот, Той е Живот, защото е Истина“. Без вяра в съществуването на Бога като нравствена величина, на абсолютната Любов, Мир и Справедливост съществуването на етиката като наука и поведение е немислимо. Силата на нашата християнска вяра е в нашето постоянно усъвършенстване: „Бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец“ (Мат.5:48), защото сме Негово творение, образ и подобие на Бога. Но не е достатъчно да си само добродетелен, за да си християнин, необходимо е да се обновяваш чрез купела на покаянието всеки ден, за да бъдеш пълноценна личност, истински човек, чадо на Бога. Кръстителят Христов св. Йоан призоваваше в пустинята да посрещнем и носим Христа в душите си. Той не казваше: „Станете по-добри!“, а настояваше: „Покайте се!“ и тогава пътят към съвършенство и добродетелност ще бъде открит в живота на всички нас. Настоящият труд „Записки по православна християнска етика“ от свещеник Йоан Карамихалев е истински пътеводител под знака на Христовата светлина за търсещия извора на вечния живот съвременен човек. Тази книга е предназначена за духовните ни учебни заведения, но доколкото всеки е призован да се учи от мъдростта на вечните библейски слова: в дните си да придобие мъдро сърце (Пс. 89:12), по думите на Псалмопевеца, е достъпна и препоръчителна за всеки, търсещ истината, читател. Видински митрополит ДОМЕТИАН  

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

15,00 лв.
корица на книга
Второ допълнено и преработено издание   Животът на хората е свързан с поклонение и преклонение към нещо.
 • Дали то е истинско или фалшиво? Дали полезно или вредно?
 • И дали то не е безсмислено и празно преклонение на бездушен идол, който след миг ще изчезне в бездната на небитието?
Човечеството винаги е търсило и ще търси своя идеал, т.е. своя бог. Последното е плод на личностно и индивидуално търсене на всеки човек. Ето въпросите, които си поставяме в тази книжка. Ние разбираме, че това са жизнено-важни въпроси, разглеждани от велики мислители и философи, които, за жалост, са довели света до задънената улица - материя без дух. Или по-точно - тяло без живот в него. Истината в живота е една-единствена и ако човек се отклони от нея - греши. Съвсем не считаме, че тази малка книжка ще реши проблемите на света. Тя има за цел да подтикне читателя да се замисли и да направи преоценка на своите цели в живота, и средствата за тяхното постигане. Ако пожелае!

Книжно копие

20,00 лв.
СЪДЪРЖАНИЕ:
 • Лили Чудото забърква хаос в клас...7
 • Лили Чудото съживява приказни герои...93
 • Лили Чудото взривява цирка...175
 • Лили Чудото при пиратите...267
 • Лили Чудото и коледната магия...365

Книжно копие

43,00 лв.
ислям радикализъм тероризъм
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

есета
Писателят Деян Енев е познат на читателите най-вече със своите сборници с разкази, както и със статиите си във вестник "Монитор", където беше съставител и редактор на ежеседмична страница, посветена на Православието. Съдържанието на томчето включва следните седем есета:
 • Твоят Великден
 • Имало ли е завет между Борис-Михаил и светите Седмочисленици?
 • Народ от исихасти
 • За институцията на таксидиотството
 • Избитите преди 90 г. тракийски деца – между святостта и забравата
 • Да се модернизира ли езикът на богослужението?
 • Като олио и вода. Всекидневното християнство
 

Книжно копие

6,00 лв.
корица
Съдържание: Първа част. Реторика и история
 1.  Теоретически въпроси История на реториката в съвременна Европа - Марк Фюмароли Реторика на елементарните единици и реторика на вълновото движение - Сунг-Джи Йон Реторически аспекти на историческия дискурс - Донка Александрова Реторика на симулакрума: исторически аналогии - Андрей Рождественский Преводът като реторическо и граматическо упражнение - Франциско Чико Рико
 2.  Гръко-римска античност Силата на речта в Горгиевата Възхвала на Елена - Нам-Дух Ким Да рисуваш или да пишеш речи? Платон, Алкидам и Изократ за логографията - Мари-Пиер Ноел Прозрачност и доверие в античната реторика и поетика - Харви Юнис Речта на трибуна Лициний Мацер пред плебеите (Салустий, Истории) - Мартин Шасиние Цицерон и софистите - Робърт Гейнс Цицерон като алегория: метаморфозирането на историческата личност в парадигма на римското красноречие - Габриела Морети Декламации и историография в IV в. сл. Хр. - Гуалтиеро Калболи Кръвосмешението в римските декламации - Бе Брейж Хармонията на знанието: от реторичния до музикалния модел - Флоранс Малом
 3.  Нова и съвременна епоха История на руската реторика: източници, идеи, автори - Владимир И. Анушкин Военната реторика в Русия - Чеслав Далецкий Ораторът Анри III, един нов галски Херакъл - Клод ла Шарите Жан-Жак Русо и фигурите, приети буквално - Нанин Шарбонел Смесването на гражданското републиканство, изисканата култура и християнството в Лекциите по реторика и литература от Хю Блеър - Артър Уолцър Реториката срещу реториката: авангардният манифест - П. М. Мехтонен
Втора част. Реторика и религия
 1.  Проблематиката на религиозното слово Реториката на религията Лоран Перно Падение и възход на религията и на реториката - Луиджи Спина Речта, вярата и красотата: Гърция, Рим и средновековното християнство - Ален Мишел Оратори в черно: бенедиктинските монаси и възраждането на реториката в средновековен Оксфорт. - Мартин Камарго За китайската религиозна реторика - Ру-донг Чен Полезното, почтеното и сакралното: реторическите топоси и религиозната принуда - Майкъл Леф
 2.  Начини на говорене за боговете и на боговете Боговете в творчеството на атическите оратори - Майкъл Едуардс Божествен съд - доказателствени средства - фигури на стила. Функция и стойност на клетвата в античната реторика - Манфред Краус „Свещеното слово" (hieros logos) като форма на религиозна реторика в Гръцката античност - Мина Тасева Влиянието на будистката легенда върху романа на Варлаам и Йоасаф: реторически и религиозни способи на убеждаване - Хеон Ким
 3.  Реторически прочити на Библията Реториката на св. Павел и терминологията от Кумран - Марк Филоненко Защо Трактат по библейска реторика! - Ролан Мейне Реторическа подредба (dispositio) в Коринтяни, 11, 2-16 и въпросът за булото - Славомир Торбус Един реторически поглед върху ораторството и аргументацията в Книга на Йов - Величко Руменчев Библейското красноречие (elocutio) в Англия от XVII век - Лоурънс Грийн
 4.  Теория и практика на проповедите Значението на произнасянето (pronuntiatio) в Църковната реторика (1576) на монаха Луис де Гранада - Алфонсо Мартин Хименес Напредъкът на Бънян и застоят на Гленвил: разказ и стазис в английската религиозна реч от късните години на XVII век - Джамийла Лейрс „Неподходяща тема": религията и красноречието през Новото време в Британия - Дон Пол Абът Омилетика и реторика: проповедното учение на Херман Херинг - Грегор Каливода
 5.  Религията и политическото слово „Теология на освобождението" и нейните традиции в Полша: Църквата, политиката и реториката през 1981-1989 г - Якоб Личански Държавата църква в огледалото на парламентарната реторика- Лилия Методиева

Отпечатване в книжен формат

18,00 лв.
църковни празници
Книгата е сборник от малки есета върху църковните празници през годината:
 •  Господски,
 • Богородични,
 • на отделни светци,
 • както и посветени на евангелски събития.
Тя не само казва онова, което трябва да знаем за тях, но дава и православното тълкувание. Авторката е известна на широката публика като дългогодишен водещ на предаването „Благовестие“ по БНР.

Книжно копие

10,00 лв.
Патрология
Трудът на проф. Илия Цоневски "Патрология. Живот, съчинения и учение на църковните отци, учители и писатели. Том II" идва след продължителна работа по подготовката на съвременна и специализирана библиография, която може да се сравни с най-подробните библиографии по Патрология в световен мащаб. Книгата представлява безценно помагало за специалистите в областта на изследванията на древното християнство и медиавистиката. (Второ преработено и допълнено издание)

Препоръчано

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

14,00 лв.
Аскетичен трактат
Lorem Ipsum

Книжно копие

5,00 лв.
Сигурност и отбрана
"Публични комуникации в сигурността и отбраната" е предназначен да подпомогне слушателите, студентие и специализантите от Военна академия "Г. С. Раковски" при изучаване на учебните дисциплини "Връзки с обществеността", "Политическа психология", "Основи на публичните комуникации" и др.  

Книжно копие

8,00 лв.
Пътека към началото. Текстове за кандидат-студенти по теология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Философско-исторически факултет. Съдържание:
 • Стар Завет
 • Нов  Завет
 • Притчите на Иисус Христос
 • Християнство и морал
 • Църква и общество
 • Творческата сила на вярата

Отпечатване в книжен формат

4,00 лв.
корица
В книгата на отец проф. Теодор Стилиянопулос – свещеник и учен – намираме забележителна съкровищница от безценни прозрения, идеи, преживявания и възгледи. Авторът засяга обширни и жизненоважни въпроси като:
 • Църквата,
 • богословието,
 • историята,
 • богослужението,
 • начина на живот,
 • личното благочестие,
 • духовния аскетизъм,
 • миналото, нестоящето и бъдещето на православното християнство.

Книжно копие

12,00 лв.
Християнска етика
"Структура и граници на християнската етика" представя трипластовата структура на християнската етика:
 • Христология
 • Християнска антропология
 • Феноменология на християнския морал
Много въпроси, свързани с личността и учението на Иисус Христос, продължават да се обсъждат като нови. С особено вълнение се подвига въпросът: Кой е Иисус Христос и какво допринася за нашия нравствен живот знанието за Него?  Ето и три довода, които указват насоки за размисъл, без да изчерпват очаквания отговор:
 • знанието за Иисус Христос култивира нашата вяра
 • чрез Иисус Христос човек разбира по-дълбоко своята същност и изключителното си достойнство
 • вярващият в Иисус Христос не мрази и не отмъщава

Отпечатване в книжен формат

16,00 лв.
Книгата "Телевизията и детето" на румънски биофизик и богослов Вирджилиу Георге говори за проблемите - физиологични и психологични, свързани с гледането на телевизия. Телевизионното идолопоклонничество, според автора, лишава детето от опорна точка в живота му, а доминирането на екрана в дома потиска семейната атмосфера и разрушава естествените механизми за формиране на човешката личност.
 • Книгата представя съвременните научни наблюдения относно въздействието на телевизията върху съзнанието и дава конкретни насоки за превенция.

Книжно копие

10,00 лв.
Християнска мисия
"Християнска мисия в условията на поместната църква" осветлява редица теоретични и практически въпроси на християнската мисия и в частност на православната християнска мисия. Опитът на автора в областта на християнската мисия му позволяват да изработи концепция за мисионерска дейност. Тя може да стане основа за по-нататъшни теоретични разработки в областта на мисионерството. Специално място е отредено и на мисиологията като богословска дисциплина. В изследването се предлага собствена разработка на примерна учебна програма.  

Книжно копие

12,00 лв.
Зареждане...

Уважаеми читатели

Librum.bg използва функционални „бисквитки“, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални „бисквитки“ на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на „бисквитки“.

Допълнителни „бисквитки“ на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.

Цена
Цена - slider
4 лв.43 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор