Цена
Цена - slider
0 лв.22 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
Книгата "1000 тестови въпроса върху Светото Писание (Библията)" е предназначена за учители по Религия и включва 1000 тестови въпроса с отговори изцяло върху Свещеното Писание.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

14,00 лв.
Предложеното методическо пособие "Дидактични игри по религия за предучилищна и начална училищна възраст" е една дидактична добавка към помагалата по религия за съответната възраст, която дава своята малка възможност за разширяване на педагогическата дейност на учителя. Начинът на използване е предоставен на педагога според методическите му предпочитания. Дидактична добавка към помагалата по религия за съответната възраст. Предложеното пособие е адресирано не само към учителите по религия, но и към богослови, педагози, студенти - всички, които се чувстват съпричастни към приобщаването и положителното отношение на децата към религията.

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

2,90 лв.
Иконата: израз и извор на божественото познание (богословско-естетически анализ)
"Иконата: израз и извор на божественото познание (богословско-естетически анализ)" на Елизабет Савчева е книга, която изследва мястото на иконата в християнската религиозна практика, нейния характер и как тя се превръща в символ на святост като посредник между Бога и човека. Иконата е представена от гледна точка на вярата, но и от гледна точка на теорията на изкуството и естетиката „Два проблема в тясно взаимоотношение занимават всеки, който изследва появата и развитието на иконата от първите християнски векове. Единият е свързан с разпространение на ново богословско-философско творчество на Отците на Църквата, в което се разкрива философията на културата на това сложно и противоречиво време с всички компоненти, включително естетиката и теорията на изкуството. Другият проблем се свързва с вярата в иконата като индивидуална форма на почитане на християнските изображения. Той ни отпраща към изясняване на източниците на християнското изкуство. Иконата насочва вниманието ни към един основен проблем на ранната Църква, свързан с изобразяване на свети образи, като за целта се използват нехристиянски форми за представянето им. Затова предмет на изследването ми са мястото на иконата в християнската религиозна практика, нейният характер и как тя се превръща в символ на святост като посредник между Бога и човека. … В този смисъл ще спра вниманието си върху някои проблеми, свързани с форми и похвати на изражение като символ, образ, знак и др., а също ще анализирам определена икона (Христос Пантократор – VI в., Синайски манастир) като частен случай на това изражение, даващо ми възможност да навляза дълбоко в същността на два взаимно допълващи се компонента – за природата на голямото изкуство с догматическа значимост и за характера на духа на човешката художествена история. Тази икона е не само веществен образ в чест на живия дух, но и идейна насоченост към християнската художествена история. Затова другия проблем свързвам със символиката на иконата като средство за явяване на първообраза или за разкриване на постоянното, непроменящо се в света като носител на духа, първообраза, който става причина да се породят асоциативни мисловни процеси, ориентирани към неговото познание.“ Елизабет Савчева

Книжно копие

18,00 лв.
Армъните или аромъните, по известни у нас под името власи, са слабо позната етническа общност на Балканите. Основната и най-съществена част от книгата е монографията на историка Георги Барболов, която обхваща историята на армъните от около Х век до 1903 г. Книгата е илюстрирана с черно-бели снимки.

Книжно копие

22,00 лв.
Целта на книгата "Националната идентичност" е да предложи недвусмислено въведение в същността, причините и последиците на националната идентичност като колективен феномен. Тя е посветена както на историята, така и на съвременността. Потърсени са най-ранните прояви на етническа преданост от времето на фараоните и древен Израел. Разгледано е разпадането на големите колониални империи и на Съветския съюз, конфликтите на Балканите, панарабското и панафриканското движение, оформянето на съвременните нации на всички континенти. Книгата дава отговор на следните въпроси:
  • Защо хората изпитват преданост към своята нация, така както са привързани към своето семейство, регион, класа, религия?
  • Кога здравословното чувство за национална идентичност се превръща в злокачествен национализъм?
  • Какви са етническите корени на съвременните конфликти?
  • Може ли нацията да бъде създадена по план? И какво всъщност е нацията?
 

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

18,00 лв.
Психологията на К. Г. Юнг (с предговор от К. Г. Юнг)
Подкрепена от самия Юнг и канонизирана от неговия Предговор, книгата "Психологията на К. Г. Юнг" е едно от най-важните представяния на аналитичната психология. Публикувана през 1940 г., тя е била многократно превеждана и преиздавана. “Убеден съм, че изследването на душата е науката на бъдещето. Психологията е най-младата сред естествените науки, но най-важната, защото постепенно става все по-ясно, че не гладът, земетресенията, вирусите или ракът, а – човекът е най-голямата опасност за човека.” (К. Г. Юнг) Повод за написването на книгата (първото издание излиза през 1940 г.) е постоянно нарастващият по онова време интерес на публиката към едно максимално пълно, завършено представяне на основните положения от учението на Карл Юнг, което да улесни достъпа до неговото изключително обхватно и многопластово творчество. Големият интерес, с който е посрещната книгата, позволи тя да бъде постоянно допълвана, актуализирана съобразно новите находки на Юнг, да придобива все по-ясна структура и форма. Да се изложи на малко страници жизненото дело на един човек, плодовете на 60-годишна изследователска работа обаче, е една почти непосилна задача. Подобно представяне неизбежно си остава непълно. Все пак една такава книга би трябвало да подтикне заинтересования читател да се задълбочи сам в богатите на знания за психологията и човека изобщо, засягащи почти всички области на живота и познанието, творби на Юнг. Текстът на петото издание е отпечатан без изменения. За по-доброто разбиране на често сбито изложените мисли той е илюстриран с 19 диаграми. В бележките са нанесени някои корекции. Цитатите са по излезлите след 1967 г. томове на Събрани произведения и по новото учебно издание. Отново бе написана кратката биография, а библиографията на немско езичните издания на Юнг бе допълнена. С това, надявам се, смисълът и целта на тази книга са постигнати, а оправдаността й - гарантирана.

Книжно копие

14,00 лв.
постановка на глас, техника на говора
Ръководство по постановка на глас и техника на говора.

Книжно копие

14,00 лв.
Сборник по богословие
Сборникът по богословие включва поредица научно-богословски теми и е предназначен за кандидат-студенти в богословските факултети на страната. Повод за написването му е нуждата от такава литература и желанието на интересуващи се бъдещи и настоящи студенти по богословие да вникнат по-дълбоко в тематичното богатство на православното богословие.

Отпечатване в книжен формат

18,00 лв.
Теория на политиката
Lorem Ipsum

Книжно копие

17,20 лв.
Одобрено като учебно помагало с Протокол № 8 от 1.10.1997 г. на МОН

Книжно копие

6,00 лв.
Ню Ейдж
Книгата "Христос и духовете на земята. От либералното протестантство до Ню Ейдж" е скромен опит да се даде отговор на част от големите въпроси на съвременността от позициите на православния светоглед. Тя е по-скоро предупреждение към всички неукрепнали християни да не бързат да се доверяват на съблазнителните обещания на Ню Ейдж. Според единодушното становище на всички сериозни християнски критици, Ню Ейдж е най-голямото предизвикателство към християнството през всичката му двадесетвековна история. За да се осъзнае това, е необходимо да се изследва връзката между Ню Ейдж и либералното протестантство. Тогава ще стане ясно, че „християнският” Запад повече от век съзнателно или несъзнателно подготвя идването на това движение. Този тъжен и тревожен факт поражда и въпросите:
  • Не можеше ли християнска Европа да избегне такъв исторически и духовен поврат?
  • Няма ли и днес такова решение на световните проблеми, което да се основава на едно друго християнство – такова, каквото е изповядала древната Църква?…
Вавилонската кула отново се издига и засенчва целия духовен хоризонт. Все пак добре е да се напомни, че и този опит ще бъде неуспешен и гибелен за милиони души. Защото каквито и усилия да прави човечеството без Бога, в края на краищата то винаги ще бъде отрезвявано от непреходните слова на Богочовека Христос: „Без Мене не можете да вършите нищо” (Йоан 15:5)… Книгата е първо систематично изследване на български богослов върху движението за нова духовност Ню ейдж (New Age) – за тотална "ревизия" на християнските духовни парадигми.

Книжно копие

Отпечатване в книжен формат

20,00 лв.
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

0,95 лв.
Зареждане...

Уважаеми читатели

Librum.bg използва функционални “бисквитки”, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални “бисквитки” на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на “бисквитки”.

Допълнителни “бисквитки” на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.

Цена
Цена - slider
0 лв.22 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор