Цена
2 лв.29 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Апокалипсис и книга "Откровение"
Kнигата "Апокалиптичната перспектива от края на времената в светоотечески синтез" е плод на дългогодишна работа с наследството на светите отци върху въпроса за антихриста и книга "Откровение". В труда са включени най-големите църковни корифеи:
 • Августин Ипонски
 • Амвросий Медиолански
 • Андрей Кесарийски
 • Антоний Велики
 • Атанасий Александрийски
 • Григорий Назианзин (Богослов)
 • Григорий Палама и много други.

Книжно копие

20,00 лв.
Библейски речник
Lorem Ipsum

Книжно копие

25,00 лв.
История на България
Книгата проследява развитието на българската народност в периода от IX до XVIII в. Разглежда се историческата приемственост на народността от средновековието до края на османското иго. Главните белези са запазеното етнотериториално единство, общият език и културното развитие. Наред с българското самосъзнание се запазва и чувството за славянска принадлежност. Един от оригиналните научни изводи е, че българите винаги живеят само като народност и не може да се говори за ново понятие като "нация", защото двете се покриват исторически. С тези и други интересни схващания трудът ще намери горещ отклик сред българската културна и научна общественост, както и сред всички истински родолюбиви българи.

Книжно копие

13,00 лв.
Вяра и живот. Сборник
Сборникът "Вяра и живот" е опит да бъдат разгледани важни аспекти на богословските дисциплини:
 • Догматика
 • Патрология
 • Етика
При внимателен прочит на поместените в сборника статии читателят придобива представа за последователно или паралелно интерпретиране на актуални богословски теми и за тяхното възможно интерпретиране.  

Отпечатване в книжен формат

19,00 лв.
Св. Йоан Златоуст
Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

10,00 лв.
Речи към образованите отрицатели на религията. Фридрих Шлайермахер (1768 - 1834) е немски богослов, проповедник и класически филолог, общопризнат за основател на модерното протестантско богословие.

Книжно копие

12,00 лв.
етика
СЪДЪРЖАНИЕ:
 • Увод: Злото но Исток и на Запад
 • Бог и дявол. Душа и тяло
 • Нищото. Насилието
 • Война, убийство, холокост
 • Страдание. Болест
 • Заключение: Смисълът на злото
   

Книжно копие

6,00 лв.
История на България
Lorem Ipsum

Книжно копие

9,00 лв.
Тематичният сборник от произведения на Зигмунд Фройд излага в хронологичен план развитието на психоанализата. Включени са важни за осмислянето на психоанализата творби като:
 • "Към историята на психоаналитичното движение";
 • "Автобиографията" на Фрод
 • Заключителните очерци по психоанализа.
Книгата може да представлява интерес за философи, психолози, медици, юристи (с частта за приложението на психоанализата в разкриването на несъзнаваните мотиви на престъпленията) и особено за тези, които тепърва са решили да навлязат в идейното богатство на психоанализата.

Книжно копие

20,00 лв.
Отец Павел Флоренски
"Иконостас" на о. Павел Флоренски е едно от най-важните съчинения на ХХ век в областта на православната иконология. Отец Павел Флоренски (1882-1937) е учен-енциклопедист. Той е сред най-големите и колоритни руски мислители, личност с разностранни интереси и дълбоки познания в областта на:
 • богословието
 • философията
 • математиката
 • музиката
 • филологията
 • електротехниката
 • изкуствознанието и др.

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

14,00 лв.
корица
Lorem Ipsum

Книжно копие

16,20 лв.
ДЯЛ ПЪРВИ: МЕЖДУ ДРЕВНОСТТА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО
 1. Предверие на Средните векове
 2. Историко-географска обстановка
 3. Демографски процеси
 4. Протосредновековни държави
ДЯЛ ВТОРИ: РАННОСРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА
 1. Франкско кралство
 2. От кралство към империя
 3.  Франкска империя след Карл Велики
 4.  Източнофранкско кралство — Римска империя
 5.  Английско кралство
 6.  Западни славянски държави
 7.  Княжество Велика Моравия
 8.  Кралство Чехия
 9.  Кралство Полша
 10.  Полабски прибалтийски славяни
 11.  Пиренейски полуостров
 12.  Западна църква
 13.  Европа през X — XI в.
ДЯЛ ТРЕТИ: РАННОСРЕДНОВЕКОВЕН ИЗТОК
 1. Китайска империя
 2.  Индийска държава
 3.  Японска държава
 4.  Арабски халифат
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ВЪПРОСИ
 1. Характерни своеобразия на ранносредновековното общество
 2.  Историографски преглед: проблеми и задачи
ИЗВОРИ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Препоръчано

Книжно копие

22,40 лв.
историята на средните векове
В книгата "История на Средновековния свят - Том 2" историята на средните векове се разглежда като неразделна част от общата история на народите, а техния живот - като цялостен социален организъм.  

Препоръчано

Книжно копие

28,80 лв.
Книгата "История на християнската църква - том 1" включва първия период от историята на християнската църква - От основаването на Църквата до тържеството й при Константин Велики (34-313 г.) В историята на църквата е имало такива събития, които са служили за предел на един период на нейния живот и за начало на друг:
 • Първи период - от основаването на Църквата до тържеството й при Константин Велики (34 г. -313 г.).
 • Втори период - от тържеството на Църквата при Константин Велики до разделянето на Западната Църка от Източната (313 г. -1054 г.).
 • Трети период - от отделянето на Западната Църква до наше време (1054 г. - до днес).
Настоящият научен труд е съобразен с първия период от развитието на съвременната християнска църква.

Отстъпка

Отпечатване в книжен формат

15,00 лв.
повест за антихриста
Подбрани съчинения в настоящото изданиe:
 • ”Кратка повест за антихриста”
 • ”Три речи в памет ма Достоевски” (1881 - 1883 г.)
разкриват особеностите на екзистенциалната мотивация, характерна за цялото му творчество. Без тази мотивация е невъзможно да се разберат основните принципи, целите, същността и смисълът на философията на Соловьов. В гореспоменатите произведения на Соловьов в най-синтезиран вид се очертава цяла културна епоха в Русия - борбата за отстояване на православно -християнската традиция в литературата и философията. Известният руски философ Владимир Соловьов е един от най-ярките представители на християнския екзистенциализъм. В основата на неговата оригинална философия лежи идеята не само за познаване на истината, но и за необходимостта от нейното съпреживяване, проблемът за избора на целта и върховния смисъл на човешкия живот. Със своето творчество Соловьов се изявява като един от водещите философи на XX век.  

Книжно копие

10,00 лв.
В тази част от сборника: VI  Христоцентричност на Стария Завет
 • Месианската надежда в Стария Завет
 • Страдащият раб Господен
 • Старизаветните свидетелства за Христовото Възкресение
VII Значение на Старозаветното откровение
 • Ценност и красота на Стария Завет според Св. Йоан Златоуст
Публикувана в: Вечното в двата Библейски завета (Сборник с материали по библеистика).

Онлайн достъп

2,00 лв.
корица на книга
В сборника "Научното познание" се разкрива въпросът как може да се постигне универсална валидност на човешкото познание, защото онзи, който разполага с униВерсално валидни принципи, ще може да предотвратява или създава възможните събития. Книгата е в помощ на ученици, студенти и всички, изкушени от въпросите на хуманитаристиката и желаещи да се приобщят към върховните достижения на световната духовна култура.
 • Поредица "Философия за всички"

Книжно копие

10,00 лв.
Корица
Книгата изобилства с ценни наставления върху молитвата, трудолюбиво събрани от светоотеческите творения. С присъщата си скромност архимандрит Серафим предоставя на св. отци честта да бъда учители, а сам с радост се нарежда в редицата на техните ученици. Но в назидателните разсъждния на автора, и в ярките примери, които той съумява да предаде леко и достъпно, не остава скрит и собственият му духовен опит. "Молитвата е съкратен разговор на душата с Бога. В нейните вопли и въздишки, просби и славословия, възторзи и благодарствени излияния е скрит пулсът на духовния живот. Благодарение на нея ние можем да влизаме в общение с Бога не само ежедневно, но и ежеминутно и да изпросваме благодатна помощ както за телесните, тъй и за духовните си нужди". (Архим. Серафим Алексиев)

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

12,00 лв.

Извадки от дневника му и писма

Настоящият автобиографичен сборник със спомени на приснопаметния о. Димитър Гагастатис излиза на български език през 1994 г. Папа-Димитри, както е известен в южната ни съседка, е забележителен духовник и съвременен свят човек, подвижник в света от миналия век. Разказът за живота му разкрива чудната Христова благодат, обитаваща в сърцата и живота на живеещите по Него. Отец Димитрий Гагастатис (1902 – 1975) е роден в с. Платанос, окръг Трикала, Гърция. Завършва основно училище в родното си село. От дете помага на селския свещеник в църквата. Поради бедността на семейството не успява да продължи образованието си. След отбиване на военната си служба записва средно училище и добива диплома, която му позволява да стане свещеник. Встъпва в брак с Елисавета Куцибирис. В семейството им се раждат девет дъщери. През 1931 г. е ръкоположен последователно за дякон и за свещеник. Служението му съвпада с изключително тежки за Църквата и за гръцкия народ времена – италиано-немската окупация, както и гражданската война. Заради верността си към евангелските заповеди преживява много гонения. Задочно е осъден на смърт. Служи в своето село в продължение на четиридесет и две години. През 1973 г. е пенсиониран по здравословни причини. Последните две години от живота си прекарва в своя дом, потопен в умна молитва, благодарейки на Бога за болестта, която му е изпратил – злокачествен тумор. Упокоява се в Господа на 29.01.1975 г. Основен източник на сведения за живота му са неговите автобиографични записки, написани по настояване на негов събрат – свещеник, по-късно митрополит на Халкида Николай.

Книжно копие

6,00 лв.
Джон Стот (1921-2011) е британски теолог и англикански свещеник. Книгата представя неговия анализ на образа на църковния служител и неговите отговорности така, както са отразени в страниците на Новия Завет. "Ние се нуждаем в църквите си, казва д-р Стот, от такива проповедници, каквито Бог желае. Така че целта ми е да представя посланието на проповедника, неговия авторитет, източниците от които може да черпи сили, и естеството на мотивите му за служение, неговия опит със Словото и нравствените му качества, а те са неизменна скромност, честност и любов към хората."

Книжно копие

6,00 лв.
Православие, римокатолицизъм, протестантство и сектантство
Книгата е полезно религиозно-просветно четиво. В нея са представени накратко историята, учението и сегашното състояние на някои от най-дейните инославни общности у нас.
 • Тези религиозни движения са разгледани през призмата на православието.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

12,00 лв.
корица на книга
Прот. Сергий Булгаков е клирик на Руската православна църква и на Константинополска патриаршия – Архиепископия на православните руски църкви в Западна Европа, православен философ и богослов. Той е пръв ректор на Православния богословски институт „Св. Сергий” в Париж, където преподава догматическо богословие.

Книжно копие

12,00 лв.
С автограф от автора

Книжно копие

5,00 лв.
Учебник за студенти по педагогика и учителски специалности и профили в различни факултети на Софийския университет “Св. Климент Охридски“, както и за други университети и педагогически висши училища в страната, докторанти, преподаватели и за всички, които се интересуват от проблемите на възпитанието и образованието .
Целта на настоящия труд е изследването на проблема: 1 Как с възпитателни средства да се формират
 • физически качества,
 • интелектуални способности,
 • нравствени отношения и поведение.
2. Как да се осъществява подготовка за трудова и социална реализация на подрастващия човек

Книжно копие

26,00 лв.
Зареждане...
Цена
2 лв.29 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор